آرشیوهای دسته بندی:گلخانه

photo_2017-07-30_14-40-40

گلخانه داری در ایران

تعریف گلخانه

گلخانه یک محیط کنترل شده است که کشت و پرورش گیاهان در آن بصورت کنترل شده انجام می شود. کشاورزی در محیط کنترل شده شامل مدیریت یک یا تمام فاکتورهای محیطی بمنظور رشد مطلوب (Optimum) گیاه می گردد. این موضوع شامل کنترل تنها درجه حرارت در یک گلخانه ساده تا کنترل تمام شرایط محیطی از قبیل نور، حرارت، رطوبت و کنترل مواد غذایی می گردد.

گلخانه داری در ایران

کشت گلخانه ای در ایران از سال 75-70 شروع شد. در بخش گلخانه داری یکی از محصولات مطرح اقتصادی در دنیا، گل و گیاه می باشد. سالانه حدود 150 میلیارد دلار بواسطه فعالیتهای تولیدی در زمینه گل وگیاه گلخانه ای و محصولات مختلف آن تبادل شده و افراد زیادی در این میان بکار گرفته شده اند.

ایران بخاطر شرایط آب و هوایی یکی از مناسب ترین کشورهای ایده آل برای تولید و پرورش محصولات گلخانه ای می باشد. ایران دارای 11 تنوع اقلیمی مختلف است. همچنین ایران کشوری 4 فصل است و اختلاف دما در ایران 40 درجه سانتیگراد می باشد و دریافت نور در ایران بسیار عالی است و نهایتاً تمام شرایط برای راه اندازی گلخانه در ایران به بهترین نحو آماده است.افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک در ایران نیاز به پرورش گلخانه ای را افزایش داده است. البته با توجه به اینکه قسمت اعظمی از ایران، کویر و کوهستان است، با کمبود خاک قابل کشت روبرو هستیم بنابراین نیاز به افزایش تولید در واحد سطح، یک امر لازم و ضروی است.

افزایش تولید در واحد سطح

افزایش تولید در واحد سطح، یعنی بجای اینکه 1000 متر زمین را به 2000 متر افزایش دهیم، از همان 1000 متر، 4 برابر بیشتر برداشت کنیم. در گلخانه بجای استفاده از زمین از فضا استفاده می شود بهمین دلیل بجای اشغال سطح زمین از فضای آن بهره می بریم و باعث افزایش تولید در سطح می شویم.بعنوان مثال اگر بتوانیم به نحوی عمل نماییم که به ازای هر بذر گندم بجای برداشت 70 عدد گندم، 70 عدد خوشه برداشت کنیم در این صورت به افزایش تولید در واحد سطح خواهیم رسید.یکی از راهکارهایی که باعث افزایش تولید در واحد سطح می شود، کشت گلخانه ای است.یکی از مهمترین اهداف پرورش گیاهان گلخانه ای، افزایش تولید در واحد سطح است. بعنوان مثال برای تولید 500 متر کشت گلخانه ای خیار و مقایسه آن با همین متراژ در فضای آزاد، میزان تولید و درآمد را در جدول زیر مقایسه می کنیم:

تولید خیار در گلخانه تولید خیار در فضای باز

در هر متر مربع 2.5 بوته خیار گلخانه ای کشت می شود در هر متر مربع 1 بوته خیار کشت می شود.در هر سال، 2 بار کشت خیار گلخانه ای انجام می گیرد. در هر سال، 1 بار کشت خیار انجام می گیرد.قیمت خیار گلخانه ای در خارج از فصل، 2 برابر می باشد. تولید خارج از فصل امکان پذیر نیست.

گلخانه دار چه اطلاعاتی باید داشته باشد؟

گلخانه دار بایددر مورد محیط های کشت مثل گلخانه، شاسی ها، جعبه های کشت، گلدان ها و … اطلاعات داشته باشد.
گلخانه دار باید اجزاء تشکیل دهنده گلخانه ها را بشناسیم و نحوه بکارگیری آنها را در گلخانه بداند.
گلخانه دار باید با انواع شاسی ها و نحوه بکارگیری آنها آشنا باشد.
گلخانه دار باید در رابطه با گلدان ها، جعبه های بذر کاری و نشاء گیری آشنایی داشته باشیم.
گلخانه دار باید با نحوه آماده سازی زمین گلخانه و روش های کود دهی قبل از کشت و بعد از کشت آشنایی داشته باشیم.
گلخانه دار باید با روش های ضد عفونی کردن خاک آشنایی داشته باشد.
گلخانه دار باید در رابطه با گیاه مد نظر، روش های کاشت، داشت و برداشت آن اطلاعات داشته باشد.
گلخانه دار باید در رابطه با تغذیه گیاه، آگاهی کامل داشته باشد. (شناخت عناصر غذایی)
گلخانه دار باید آفات و بیماری های گیاه مورد نظر را بداند.
گلخانه دار باید در طول دوره رشد گیاه، عوامل محیطی گیاه مثل رطوبت، دما و نور مورد نیاز گیاه را بداند و بتواند بهترین شرایط را برای گیاه فراهم کند.
گلخانه دار باید در رابطه با بازاریابی و بازار مصرف آگاهی داشته باشد.

انتخاب محل احداث گلخانه

تعریف گلخانه
فضای محدود که در آن عوامل محیطی مثل نور، دما، رطوبت، بافت خاک، PH ، EC و … قابل کنترل می باشد.در داخل گلخانه می توان گیاهان را در تمام طول سال و بویژه در خارج از فصل پرورش داد و یا اینکه یکسری از محصولات را پیش رس نمود و یا اینکه قادر هستیم برای تمام سال یا قسمتی از سال، گیاه را در شرایط آب و هوایی خاصی نگهداریم، استفاده می شود.

انتخاب محل احداث گلخانه
در انتخاب محل احداث گلخانه باید به موارد زیر دقت فرمایید:

گلخانه، به منابع آب و برق نزدیک باشد: نزدیک بودن به منابع آب و برق که در کاهش هزینه های اولیه بسیار موثر است. همچنین کیفیت آب از نظر PH و EC باید مورد بررسی قرار گیرد.
گلخانه، نزدیک به بازار و جاده اصلی باشد: حتی الامکان سعی شود محل احداث گلخانه، نزدیک به بازار و جاده اصلی باشد.
زمین گلخانه، زهکش مناسب داشته باشد: محل احداث گلخانه باید دارای خاک عمیق و قابل زهکش باشد.
گلخانه در سایه انداز نباشد: محل احداث گلخانه بایستی در سایه انداز درخت یا ساختمان یا دیوار بلند نباشد. در واقع گلخانه بایستی در فاصله مناسب از درختان، بناها احداث شود و در مجاورت کوه نباشد.
نزدیک بودن گلخانه به درختان خزان برگ: در مناطق گرم، نزدیکی درختان خزان برگ به گلخانه، از شدت گرمای داخل گلخانه در تابستان می کاهد و با ریزش برگ درختان در فصل پاییز و زمستان، گلخانه از نور کافی برخوارد خواهد بود.
گلخانه در مسیر بادهای طوفانی نباشد: محل احداث گلخانه بایستی بدور از مسیر بادهای قوی و طوفان های شدید باشد.
امکان توسعه گلخانه وجود داشته باشد: در انتخاب زمین جهت ساخت گلخانه، قطعه زمینی که در نظر گرفته می شود بایستی بزرگتر از نیازهای اولیه باشد تا امکان توسعه آن در آینده وجود داشته باشد.
همچنین باید فضایی برای ساخت ساختمان اداری، انبار، سردخانه، استخر آب، اتاق نگهبانی، پارکینگ و سرویس بهداشتی در نظر گرفته شود. بطور میانگین، مساحت مورد نیاز برای فضای مذکور، 10% مساحت گلخانه می باشد.
زمین گلخانه مسطح باشد: محل احداث گلخانه از نظر پستی و بلندی (توپوگرافی منطقه) حتی الامکان مسطح باشد تا هزینه مسطح کردن زمین گلخانه کاهش یابد.
نزدیکی گلخانه به لوله کشی گاز: محل احداث گلخانه، عامل تعیین کننده نوع سوخت مورد استفاده در گلخانه می باشد. درگلخانه های دور از لوله کشی گاز، مجبور به استفاده از سایر منابع انرژی مثل گازوئیل بجای گاز هستیم.
آب با کیفیت در نزدیکی گلخانه موجود باشد: در احداث گلخانه های صنعتی، آب بدلیل استفاده گسترده آن، از فاکتورهایی است که کمیت و کیفیت آن اهمیت بسیاری دارد.
وجود یون های سدیم، کلر، بی کربنات و همچنین PH و EC نامناسب باعث کاهش کیفیت آب شده و به گیاه صدمه زده و باعث افت محصول در گلخانه می گردد.
استفاده از آب لوله کشی شهری (شرب) درگلخانه در مناطقی که امکان آن وجود دارد ممکن است بدلیل وجود فلوراید برای گیاه مضر باشد و همچنین استفاده از آب رودخانه ممکن است عامل بیماری زا داشته باشد.
بنابراین آب چاه، در صورتی که PH و EC مناسب داشته باشد از نظر کیفیت، بهترین گزینه برای استفاده در گلخانه می باشد.
نکته: حداقل آب مورد نیاز برای 1000 متر مربع (1 جریب) گلخانه، در هر شبانه روز در فصل تابستان و در اوج پیک مصرف 8 تا 10 متر مکعب می باشد. (حدود 8000 تا 10000 لیتر)

خصوصیات اسکلت گلخانه
در انتخاب اسکلت گلخانه و نحوه ساخت آن، به نکات زیر دقت فرمایید:

1- اسکلت گلخانه

اسکلت گلخانه، شامل قسمتی از گلخانه می باشد که پوشش پلاستیک یا سایر پوشش ها را نگه می دارد.
خصوصیات یک اسکلت گلخانه خوب:
الف) اسکلت گلخانه، باید محکم و سبک باشد.
ب) اسکلت گلخانه، باید سایه اندازی کمی داشته باشد.
ج) اسکلت گلخانه، باید ارزان و بادوام باشد.
د) اسکلت گلخانه، باید از فلزهایی باشد که قابل اکسید شدن نباشند یا با روکش گالوانیزه ساخته شده باشد.

2- جهت ساخت اسکلت گلخانه
در انتخاب و تعیین جهت ساخت اسکلت گلخانه، 2 فاکتور تعیین کننده می باشد:
الف) باد قالب منطقه: گلخانه را نبایستی عمود بر باد شدید احداث نمود، بهترین حالت آن است که طول گلخانه، تقریبا در امتداد جهت باد قالب محل احداث گلخانه باشد و نسبت به آن انحراف مختصری داشته باشد در غیر اینصورت احتمال آسیب دیدن گلخانه وجود خواهد داشت. همچنین جهت قرار گرفتن دریچه های اسکلت گلخانه باید در خلاف جهت باد غالب منطقه باشد.
ب) نور گلخانه: اگر منطقه بادخیز نباشد و باد عامل محدود کننده نباشد، جهت گلخانه از نظر کاهش سایه اندازی و برخورداری از حداکثر شدت نور خورشید حائز اهمیت می باشد زیرا اسکلت گلخانه، سایه خود را بر روی گیاهان داخل گلخانه می اندازد.
در گلخانه های تک واحدی، در عرض های جغرافیایی پایین تر از 40 درجه، جهت گلخانه شمالی – جنوبی است و درعرض های بالاتر از 40 درجه، جهت گلخانه، شرقی – غربی می باشد.
در خصوص گلخانه های بهم پیوسته، در تمامی عرض های جغرافیایی، جهت گلخانه، شمالی – جنوبی است.

3- استفاده از اتصالات پیچ و مهره در ساخت اسکلت گلخانه
در ساخت اسکلت گلخانه بایستی تا جای ممکن از اتصالات پیچ و مهره استفاده شود و از جوش دادن قطعات خودداری شود زیرا جوش کاری، پوشش ضد زنگ را از بین می برد و قسمت های حرارت دیده، دچار زنگ زدگی می شود و به مرور زمان در آنها شکستگی ایجاد می گردد.

4- شیب طولی اسکلت گلخانه
در طول گلخانه، برای خروج آب باران و برف باید شیب 1% در نظر گرفته شود. منظور از 1% این است که به ازای هر 100 متر 1 متر شیب داشته باشیم.
به دو روش می توان شیب 1% را ایجاد نمود:
روش اول: شیب 1% را بوسیله تغییر عمق فونداسیون ها ایجاد می نماییم. پیشنهاد می شود از این روش بدلیل یکسان بودن ارتفاع تمام ستون ها استفاده گردد.
روش دوم: می تون فوندانسیون ها را تماما در یک عمق کار کرد و ارتفاع ستونها را کم و زیاد در نظر گرفت.
توجه: وزن برف نبایستی بر روی اسکلت گلخانه قرار گیرد. در گلخانه های زیر کشت، بدلیل روشن بودن سیستم حرارتی، برف روی سقف گلخانه، سریعا ذوب می شود و از طریق ناودانهای روی سقف گلخانه خارج می شود.
در صورتی که در گلخانه کشت وجود نداشته باشد، حتما در زمان بارندگی بصورت برف، سیستم های گرمایشی را روشن می نماییم تا سریعا برف ذوب شود، در غیر اینصورت ممکن است وزن ایجاد شده توسط برف به گلخانه خسارت بزند.

5- طول، عرض و ارتفاع اسکلت گلخانه
جهت گرمایش و کنترل بهتر عوامل دیگر در گلخانه بهترین اندازه ای که می توان برای سالن ها در نظر گرفت بصورت زیر است:
الف) طول گلخانه: 40 تا 50 متر
ب) عرض گلخانه: 8 تا 10 متر
ج) ارتفاع گلخانه: 5/5 تا 7 متر
در تعیین ارتفاع گلخانه، نوع گیاه و تراکم کشت آن مهم می باشد. در واقع هرچه تراکم کشت در متر مربع بیشتر باشد، تولید گازهای گلخانه ای بیشتر خواهد بود و اگر ارتفاع گلخانه کم باشد، با برگشت گازهای گلخانه ای به پایین، به گیاهان داخل گلخانه صدمه خواهد رسید و عملکرد آنها کاهش خواهد یافت.
بنابراین هرچه ارتفاع گلخانه بیشتر باشد با مشکل مذکور کمتر مواجه خواهیم شد. البته توجه داشته باشید که هرچه ارتفاع بیشتر باشد، گرمایش گلخانه در زمستان انرژی بیشتری مصرف خواهد کرد.
نکته: در شهرهای بزرگ و در فصل زمستان بازگشت آلودگی ها به پایین، ایجاد مشکل می کند که این شرایط را شرایط گلخانه ای یا وارونگی می نامند. نهایتا این گازهای گلخانه ای نیست که مضر است، بلکه شرایط گلخانه ای است که مضر است.

6- دریچه های گلخانه: بهترین کاربرد را دریچه هایی دارند که در نقطه اوج گلخانه باشند.
بر اساس نوع دریچه، گلخانه ها را بصورت زیر تقسیم بندی می کنند:
الف) گلخانه های دریچه اتوبوسی: مناسب نیست و کارآیی خوبی ندارد.
ب) گلخانه های دریچه بال کبوتری: گلخانه های دریچه بال کبوتری یکطرفه و دوطرفه کارآیی و راندمان بهتری می باشد.
ج) گلخانه های دریچه بال کوسه ای: مناسب نیست و کارآیی خوبی ندارد.

انواع گلخانه

طبقه بندی گلخانه ها

گلخانه ها را به انواع مختلف زیر می توان تقسیم بندی نمود:

گلخانه های دائمی و موقت (انواع گلخانه از نظر قابلیت جابه جایی)

گلخانه های صنعتی و سنتی (انواع گلخانه از نظر جنس اسکلت)

گلخانه های ساده و مرکب (انواع گلخانه از نظر شکل ساختمان)

انواع گلخانه از نظر دما و رطوبت

1- گلخانه های دائمی و موقت (انواع گلخانه از نظر قابلیت جابه جایی)
گلخانه های دائمی یا ثابت: گلخانه هایی هستند که پس از ساخت، قابلیت جابه جا شدن را ندارند و در ساخت این گلخانه ها از اسکلت فلز و پوشش شیشه استفاده شده است و سیستم ها و تأسیسات بکاربرده شده در این گلخانه ها از نوع دائمی می باشد.
از سیستم های دائمی گلخانه می توان مواردی مثل سیستم آبیاری قطره ای و سیستم حرارتی مرکزی مثل شوفاژ و دریچه های تهویه و هواکش متصل به ترموستات را نام برد.
گلخانه های موقت: گلخانه هایی هستند که قابلیت جابه جایی داشته باشند. این نوع گلخانه ها دارای اسکلت سبک و ساده می باشند. جنس اسکلت این گلخانه ها از آهن گالوانیزه و یا ندرتا از چوب می باشد.
پوشش گلخانه های موقت معمولا از پلاستیک است. اسکلت این گلخانه ها بایستی طوری ساخته شود که در صورت نیاز بتوان آنرا جمع آوری کرده یا به محل دیگری انتقال دهیم. در این نوع گلخانه ها نیز می توان از سیستم ها و تأسیسات موقت یا دائمی استفاده نمود.
2- گلخانه های صنعتی و سنتی (انواع گلخانه ها از نظر جنس اسکلت)
گلخانه های صنعتی: این گلخانه ها را با نام های “تونل پلاستیکی” یا “گلخانه های کوانست” می شناسیم. گلخانه های صنعتی دارای اسکلت فلز از نوع لوله های گالوانیزه یا قوطی های 6×6 یا 4×4 و پوشش پلاستیکی بهمراه سیستم ها و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه ای شناخته می شوند.
گلخانه های سنتی: اسکلت گلخانه از تیر چوبی 4 تراش شده می باشد و پوشش نیز پلاستیکی می باشد. حسن گلخانه های سنتی این است که هزینه ساخت آن پایین بوده و عیب آن این است که کنترل عوامل محیطی، خوب انجام نمی شود و شیوع آفات و بیماری ها در آن زیاد است.
3- گلخانه های ساده و مرکب (انواع گلخانه از نظر شکل ساختمان)
گلخانه های ساده: گلخانه های ساده، گلخانه های تک واحدی و مجزا می باشند.
گلخانه های مرکب: از بهم پیوستن چند گلخانه ساده، گلخانه مرکب ایجاد می گردد.
1- انواع گلخانه های ساده
گلخانه های ساده شامل تقسیم بندی زیر می گردد:

گلخانه های یکطرفه
گلخانه های نیمه دو طرفه
گلخانه های دوطرفه
گلخانه های منحنی شکل
در ادامه به توضیح هر کدام از انواع گلخانه های بالا می پردازیم:

1- گلخانه های یکطرفه
گلخانه های یک طرفه بطور معمول در کنار دیوار ساخته می شود. بصورتی که دیوار شمالی آن با مصالح ساختمانی بنا شده و تمامی دیوارهای شرقی و غربی یا قسمتی از آن نیز از آجر می باشد. دیوار جنوبی آن کوتاهتر از شمالی است. بنابراین گلخانه دارای سقف شیشه ای و شیبدار می باشد.

زاویه سقف با سطح زمین بین 30 تا 50 درجه می باشد و بطور کلی مقدار شیب سقف گلخانه بستگی به عرض جغرافیایی محل احداث گلخانه دارد.

هرچه بسمت قطب حرکت کنیم، نور خورشید مایل تر می شود بنابراین مجبوریم شیب را بیشتر کنیم و هرچه به استوا نزدیک تر شویم نیاز به شیب کمتری داریم.

به این ترتیب در نیم کره شمالی، هرچه محل جغرافیایی از خط استوا دورتر باشد، سقف گلخانه مایل تر خواهد بود.

همواره بایستی نور خورشید بصورت مایل به سقف گلخانه تابیده شود.

در ایران برای ساخت گلخانه های یکطرفه، به شیب بین 40 تا 45 درجه نیاز داریم.

توجه: از گلخانه های یکطرفه، بیشتر برای نگهداری گل های آپارتمانی یا قلمه ها و تکثیر گیاهان و نشاء گیری استفاده می شود.

2- گلخانه های نیمه دوطرفه
در این نوع گلخانه ها، سقف گلخانه از دو سطح شیبدار و نامساوی تشکیل شده است. شیب کوتاه بسمت شمال می باشد و شیب بلند بسمت جنوب است.

شیب کوتاه در 3/1 عرض گلخانه قرار می گیرد و شیب بلند در 3/2 قرار می گیرد.

دیواره های شرقی و غربی می تواند تا 5/0 متر آجر و مابقی شیشه باشد.

توجه: از گلخانه های نیمه دو طرفه، برای تکثیر و نگهداری گیاهان استفاده می شود.

3- گلخانه های دوطرفه: در این گلخانه ها، سقف از 2 سطح شیبدار هم اندازه تشکیل شده است. بسته به اینکه گلخانه سنتی یا صنعتی و دائم یا موقت باشد، جنس اسکلت گلخانه های دوطرفه می تواند از چوب یا لوله گالوانیزه یا قوطی فلزی انتخاب شود و پوشش آن نیز به همین صورت می تواند پلاستیک یا شیشه باشد.

4- گلخانه های منحنی شکل
گلخانه های منحنی شکل به دو گروه زیر تقسیم بندی می شوند:

الف) گلخانه های کوانست (گلخانه های تونل پلاستیک)

ب) گلخانه های گاتیک (گلخانه های گنبدی شکل)

الف) گلخانه های کوانست (گلخانه های تونل پلاستیک)
گلخانه های کوانست، همان گلخانه های پلاستیکی می باشد. متداول ترین گلخانه، جهت کشت گیاهان گلخانه ای می باشد.
کشت هایی مثل خیار، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، گل های شاخه بریده و … در گلخانه های کوانست انجام می شود.

گلخانه های کوانست را براساس نوع اسکلت، سَبک ساخت و همچنین بر اساس دریچه های سقفی به نامهای مختلفی نامگذاری نموده اند:

– گلخانه های اسپانیای: ستون ها از قوطی های 6X6 یا 4X4 ساخته شده است.
– گلخانه های کره ای: سقف گلخانه تقریبا بصورت گنبدی است.
– گلخانه های دریچه بال کبوتری
-گلخانه های دریچه سقف اتوبوسی

ب) گلخانه های گاتیک (گلخانه های گنبدی شکل)

این نوع گلخانه ها، جزء گلخانه های موقت می باشند و بیشتر جهت برپایی نمایشگاه گل مورد استفاده قرار می گیرد.
گلخانه های گاتیک بخاطر شکل گنبدی آن به این صورت نامگذاری گردیده اند.

2- گلخانه های مرکب
از کنار هم قرار گرفتن چند گلخانه ی ساده بدون در نظر گرفتن شکل سازه گلخانه ی مرکب ایجاد می شود و بر اساس نوع کنار هم قرار گرفتن سالن ها و شکل هوایی ایجاد شده بنام های زیر نامگذاری می گردد

الف) گلخانه انگشتی: در این نوع گلخانه، سالن های کشت مجزا از هم و کنار هم قرار می گیرد، بطوری که درب ورود آنها در یک راهروی سرپوشیده باز و بسته می شود.
حسن این گلخانه این است که آلودگی کمتر وارد گلخانه می شود و در فصل زمستان اتلاف کمتری وجود دارد و همچنین می توان سیستم ها و تجهیزات مورد نیاز را در این راهرو قرار داد.
ب) گلخانه های شانه ای: در این نوع گلخانه ها، سالن ها در دو طرف راهرو اصلی قرار میگیرند و این راهرو همان خصوصیات و مزایای روش قبل را دارد.
نکته: در گلخانه های شانه ای می توانیم با اختلاف 1 هفته یا بیشتر، عملیات نشاء گیری را انجام دهیم تا با مشکل تداخل کارها کمتر مواجه شویم.
ج) گلخانه های فراز و نشیبی یا جوی و پشته: شکل این گلخانه ها بصورت جوی و پشته دیده می شود و از کنار هم قرار گرفتن گلخانه های متعدد که قسمت داخلی آنها بهم پیوسته می باشد، ایجاد می گیرد.

انواع گلخانه از نظر دما و رطوبت
گلخانه ها بر اساس دما و رطوبت به 4 دسته زیر، تقسیم بندی می شوند:

گلخانه گرم
گلخانه گرم و مرطوب (تکثیر)
گلخانه معتدل
گلخانه خنک

نوع گلخانه دمای روز رطوبت

گلخانه گرم 22 تا 25 درجه سانتیگراد رطوبت مقداری بیشتر از هوای بیرون است که ناشی از آبیاری است.گلخانه گرم و مرطوب (تکثیر) 22 تا 25 درجه سانتیگراد رطوبت بیشتر از 70% می باشد (کلا گلخانه های تکثیر به رطوبت بیشتری نیاز دارند)گلخانه معتدل (نیمه گرم) 18 تا 22 درجه سانتیگراد رطوبت مقداری بیشتر از هوای بیرون است که ناشی از آبیاری است.گلخانه خنک 6 تا 12 درجه سانتیگراد رطوبت مقداری بیشتر از هوای بیرون است که ناشی از آبیاری است.

توجه: دمای گلخانه در شب، باید بین 5 تا 6 درجه سانتیگراد کاهش داده شود.

تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات گلخانه

سیستم ها و تجهیزات گلخانه در 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
در این آموزش به توضیح درباره “تجهیزات گرم کننده گلخانه” خواهیم پرداخت.

1- سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
از مزیت گلخانه ها، بخصوص گلخانه های تونلی، امکان ایجاد سیستم های گرم کننده می باشد که با استفاده از این سیستم ها زمان کاشت را بدلخواه تغییر می دهیم.

نکات مورد توجه که قبل از استفاده از سیستم های گرم کننده بایستی مورد توجه قرار بگیرد عبارتند از:
الف) عدم نشتی گاز مونوکسیدکربن: هر گونه سیستم حرارتی که در داخل گلخانه استفاده می شود باید دقت کامل شود که تولید دود و گاز مونوکسیدکربن ننماید. در صورت ورود گاز مونوکسید کربن به محیط گلخانه، ایجاد آلودگی خواهد نمود.

نکته: شعله آبی، تولید دی اکسیدکربن می کند اما اگر شعله بصورت قرمز رنگ باشد، آنگاه تولید مونوکسیدکربن خواهد نمود.

ب) رعایت فاصله بخاری از گیاهان: سیستم حرارتی حتی الامکان جایی نصب شود که از بوته های کشت شده، فاصله داشته باشد. زیرا حرارت و هوای خشک باعث از بین رفتن بوته ها خواهد شد.

ج) سرویس صحیح سیستم حرارتی: سوخت مشعل باید کاملا با مقدار لازم هوا ترکیب شده و سوخته شود، بنابراین باید بصورت صحیح سرویس شود.

د) مخزن سوخت در زیر زمین نگهداری شود و یا بصورت کامل عایق بندی شود: اگر از گازوئیل بعنوان سوخت استفاده شود، مخزن سوخت نبایستی در فضای آزاد نگهداری شود و لوله های سوخت رسانی نیز نبایستی از روی سطح زمین و هوای آزاد عبور داده شود. زیرا احتمال یخ زدگی در آنها وجود دارد. همچنین عصرها احتمال وارد شدن هوای مرطوب به داخل مخزن و ایجاد قطره وجود دارد. این قطره ها میزانشان افزایش یافته و باعث خرابی قطعات مشعل سوخت می شوند.

ه) نصب ترموستات: نصب ترموستات در داخل گلخانه با فاصله مناسب از سیستم حرارتی صورت می گیرد و وجود ترموستات برای کنترل دمای گلخانه الزامی می باشد.
توجه: محل قرار گرفتن ترموستات از نظر ارتفاع از سطح زمین بایستی همواره در نزدیکی جوانه ی انتهایی گیاه باشد. اگر در ارتفاع بیش از حد قرار گیرد، بدلیل اینکه گرما در ارتفاع بیشتر است، ترموستات دچار خطا می شود. همچنین دوباره متذکر می شویم که ترموستات باید از مشعل دور باشد تا دچار خطا نشود.

توجه: فن گردش هوا بر روی سرستون ها می تواند گردش هوا در داخل گلخانه را تضمین کند و به این ترتیب دمای یکسانی را در تمام فضای گلخانه خواهیم داشت. در واقع بدون استفاده از فن ها، هوای گرم در بالا قرار گرفته و هوای سرد در اطراف گیاهان ایجاد می گردد.

خ) نصب دماسنج حداکثر-حداقل: برای آگاهی بیشتر از شرایط دمایی گلخانه در 24 ساعت گذشته و تنظیم بهتر دما می توان، در نقاط مختلف گلخانه از دماسنج حداکثر-حداقل استفاده نمود.

ح) استفاده از بخاری با توان گرمایی مناسب: جهت جلوگیری از هر گونه سرمازدگی احتمالی یا افت دمایی در گلخانه بایستی از قبل، مقدار حرارت مورد نیاز در گلخانه محاسبه گردد و براساس این محاسبه، سیستم حرارتی را طوری انتخاب نماییم که ظرفیت تولید دمای لازم در گلخانه را داشته باشد.
برای محاسبه حرارت مورد نیاز در یک گلخانه، بایستی از فاکتورهای زیراستفاده نمایید:
فاکتور 1: دمای بهینه (Optimum) جهت رشد گیاه مورد نظر درگلخانه را باید بدانیم. بعنوان مثال، دمای بهینه برای رشد خیار در گلخانه 25 درجه سانتیگراد است.

فاکتور 2: از طریق اداره هواشناسی، کمترین دما در 10 سال گذشته را مطلع شویم.

فاکتور 3: آگاهی از سطح پوشش گلخانه

فاکتور 4: آگاهی از ضریب اتلاف دمایی پوشش گلخانه: ضریب گرمایی تلف شده از پوشش گلخانه متفاوت می باشد و بستگی به نوع پوشش گلخانه دارد. در گلخانه های پلاستیکی به ازاء هر درجه اختلاف حرارت داخل و خارج از گلخانه حدود 79/5 کیلو کالری حرارت در ساعت از هر متر مربع پلاستیک از دست می رود. این حرارت از دست رفته را ضریب گرمایی تلف شده می نامند. این ضریب برای گلخانه های دو جداره 85/3 کیلو کالری و برای فایبر گلاس 3/5 کیلو کالری می باشد. در گلخانه های دوجداره با فاصله 5/2 تا 10 سانتیمتر بین جداره دو پوشش، تقریبا 30 تا 40 درصد گرما بیشتر ذخیره می شود.

بنابراین مقدار حرارت مورد نیاز یک گلخانه برابر است با:

سطح پوشش گلخانه X ضریب گرمایی تلف شده X اختلاف دمای داخل و بیرون گلخانه X ده درصد = مقدار حرارت مورد نیاز گلخانه

نکته: در گلخانه های کره ای برای ایجاد دو جداره در سقف از یک رول پلاستیکی روی سرستون ها استفاده می شود و در شب باز شده و در روز جمع می گردد. در واقع فضای بین قوس و پلاستیک مذکور باعث کاهش اتلاف گرمایی در شب می شود.

انواع تجهیزات گرم کننده گلخانه
تجهیزات گرم کننده گلخانه به 4 سیستم زیر تقسیم می شود:

الف) سیستم دمنده حرارتی ب) سیستم آبگرم یا سیستم حرارت مرکزی ج) سیستم گرمای زیر بستر کشت           د) سیستم بخاری معمولی

الف) سیستم دمنده حرارتی
سیستم دمنده حرارتی از متداول ترین سیستم های گرم کننده در گلخانه ها می باشد.

سیستم دمنده حرارتی از یک سیستم دو جداره تشکیل شده که جداره ی وسط آن بوسیله ی مشعل گازی یا گازوئیل سوز که بشدت گرم شده و دود از لوله خروجی آن به بیرون از گلخانه هدایت می شود که این عمل باعث گرم شدن هوای موجود در جداره ی بیرونی و هوای اطراف جداره ی میانی می شود.
بوسیله دمنده ی قوی، هوای گرم شده در جداره ی میانی، بشدت بوسیله ی لوله ی فلزی یا تونل نایلونی به قطر 30 تا 40 سانتیمتر که در اطراف آن سوارخ هایی تعبیه شده بطور یکنواخت درگلخانه توزیع می شود.

این گونه دمنده های حرارتی نسبتا ارزان و قدرت حرارتی خوبی هم دارند. همچنین راه اندازی و سرویس این سیستم نسبتا ساده است.

از این سیستم ها در گلخانه های موقت و تونل های پلاستیکی استفاده می شود.

نکته: امروزه از جت هیترها نیز استفاده می شود، این سیستم ها گازسوز یا گازوئیل سوز بوده و جایگزین دمنده های حرارتی شده است.

ب) سیستم آبگرم یا سیستم حرارت مرکزی
این سیستم همانند شوفاژ عمل می کند و آب داخل دیگ بوسیله مشعل گازسوز یا گازوئیل سوز در خارج از گلخانه گرم شده و سپس توسط لوله به داخل گلخانه هدایت می گردد.سیستم حرارت مرکزی در گلخانه های دائمی استفاده می گردد و لوله های آبگرم در امتداد دیواره های جانبی گلخانه و بین ردیف های کاشت قرار می گیرد. و همچنین می توان در چندین نقطه از گلخانه رادیاتور قرار داد که آبگرم وارد آنها شده و همچنین با نصب یونیت می توانیم آبگرم را بصورت هوای گرم واردگلخانه نماییم.

محاسن سیستم حرارت مرکزی
– سالم ترین و تمیزترین نوع گرما: گرمای تولید شده در سیستم حرارت مرکزی، عاری از هرگونه آلودگی است. سالم ترین و تمیزترین نوع گرما در سیستم حرارت مرکزی تولید می شود.

– گرم ماندن لوله های آبگرم با قطع شدن ناخواسته سیستم: در صورتی که به هر علت سیستم از کار بیفتد دمای گلخانه بصورت ناگهانی کاهش نمی یابد و شُک به گیاه وارد نمی شود، زیرا آب گرم در داخل سیستم، تا مدتی بحالت گرم باقی می ماند.

– عبور لوله های آبگرم از زیر بستر کشت: با وجود سیستم حرارت مرکزی، امکان استفاده از گرمای زیر بستر کشت بوسیله لوله های آبگرم فراهم می گردد. بخصوص در مناطق سرد، این ویژگی بسیار کارآمد خواهد بود.

عیب سیستم حرارت مرکزی
– هزینه بالا: هزینه نصب و راه اندازی سیستم حرارت مرکزی نسبت به سایر سیستم ها بالاتر است.

ج) سیستم گرمای زیر بستر کشت
از سیستم گرمای زیر بستر کشت، برای سرعت بخشیدن به رشد ریشه استفاده می شود و همچنین می توان در گلخانه های تکثیر برای گرم نگهداشتن بستر کشت بذر یا قلمه استفاده نمود.

سیستم گرمای زیر بستر کشت، برای کشت های گلدانی و تولید نشاء نیز باعث تسریع در جوانه زنی بذر و رشد نشاء خواهد شد.نکته قابل توجه اینکه از این سیستم نمی توان به تنهایی برای تأمین حرارت مورد نیاز فضای داخل گلخانه استفاده کرد و بایستی مشترکاً با سایر سیستم ها استفاده نمود.

د) سیستم بخاری معمولی
در گلخانه های سنتی از بخاری های معمولی استفاده می گردد و بصورت نفت سوز یا گازوئیل سوز می باشند. عیب این روش آلودگی بسیار بالای آنهاست.

تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات گلخانه

سیستم ها و تجهیزات گلخانه در 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
در این آموزش به توضیح درباره “تجهیزات خنک کننده گلخانه” خواهیم پرداخت.

2- سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
در این قسمت به توضیح روش های مختلف خنک کردن گلخانه خواهیم پرداخت:

الف) ایجاد سایه روی گلخانه

ب) استفاده از کولر آبی

ج) استفاده از سیستم میست یا مه افشان

د) سیستم فن و پد (Fan And Pad) یا پوشال و پنکه

الف) ایجاد سایه روی گلخانه
جهت خنک کردن گلخانه از روش های مختلفی می توان استفاده نمود که یکی از این روش ها که در فصل تابستان موثر می باشد، جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به داخل گلخانه است. بدین منظور لازم است به طریقی سقف گلخانه را پوشانده تا مانع تابش اشعه خورشید بداخل گلخانه شویم.

روش های پوشش سقف گلخانه
– ایجاد سایه در گلخانه با استفاده از سایبان (Shad): با استفاده از یک نوع تور پلاستیکی و گستردن آن بر روی سطح خارجی گلخانه، سایه مناسبی در گلخانه ایجاد می گردد. این تورها سبک و به راحتی قابل نصب می باشند.
در زمان استفاده از این تورها به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته 1: این تورها در رنگ های مختلف وجود دارند که رنگ سبز آن برای ایجاد سایه مناسب تر است.

نکته 2: درشتی یا ریزی بافت این تورها متغییر است و بر همین اساس بین 30 تا 94 درصد تولید سایه می کنند. برای ایجاد سایه در گلخانه می توان از تورهایی که 47 تا 50 درصد ایجاد سایه می کنند استفاده نمود.

نکته 3: طول تورها زیاد و عرض آنها در ابعاد مختلف است و به سادگی به یکدیگر متصل یا دوخته می شوند.
نکته 4: این تورها بسهولت از گلخانه جدا شده و قابل نگهداری می باشد. هنگام نصب یا نگهداری در انبار در صورتی که از آنها مواظبت به عمل آید، دوام زیادی خواهند داشت.

– ایجاد سایه در گلخانه با استفاده از رنگ آمیزی سقف گلخانه: رنگ آمیزی سقف گلخانه مانع تابش مستقیم آفتاب به داخل گلخانه می شود و یکی از راه های خنک کردن گلخانه در فصل تابستان می باشد.

انواع مختلفی از رنگ ها جهت تولید سایه پیشنهاد می شود. چنانچه ترکیبات آنها مناسب انتخاب شود و در پاشیدن آن دقت گردد، روکش خوبی در سقف گلخانه بوجود می آورد و در فصل پاییز و زمستان بسادگی می توان رنگ آمیزی را پاک نمود.

روش های ها رنگ آمیزی سقف گلخانه
روش استفاده از محلول رنگ: رنگ مخصوص برای ایجاد سایه را به نسبت 1 به 5 در آب حل کرده و بصورت یکنواخت در سطح پوشش گلخانه می پاشیم.

روش اندود کردن سطح گلخانه: پاشیدن محلول آب و آهک بر روی سقف گلخانه، به ازای هر 5/4 لیتر محلول آب و آهک، 1 قاشق روغن کتان اضافه کنید تا محلول، به سقف گلخانه بهتر بچسبد. در ضمن جوهرنمک اثر این محلول را براحتی پاک می کند.

ب) استفاده از کولر آبی

ج) استفاده از سیستم میست یا مه افشان

این سیستم در گلخانه های تکثیر استفاده می شود که آب تحت فشار قرار گرفته و از نازل بصورت ذرات بسیار ریز خارج می گردد که دمای هوا را گرفته و باعث خنک شدن محیط می شود.

د) سیستم فن و پد (Fan And Pad) یا پوشال و پنکه

از متداول ترین سیستم های خنک کننده درگلخانه های مناطق خشک بشمار می آید.
سیستم فن و پد از 3 قسمت تشکیل شده است:

– پوشال (Pad)
– پنکه (Fan)
– گردش آب

در این سیستم، پوشال در سمت شمال گلخانه و در دیواره قرار می گیرد و در سمت جنوب، فن ها دقیقاً روبروی پوشال و در دیواره ی مقابل قرار می گیرد. در زمان راه اندازی ابتدا پوشال ها با گردش آب ایجاد شده، کاملا مرطوب می گردد، سپس فن ها را روشن می کنیم که باعث خروج هوا از داخل گلخانه به بیرون می شود و همچنین باعث مکیده شدن هوا از دیواره روبه رویی که پوشال ها نصب شده اند می گردد.

این هوا با عبور از لایه ی مرطوب پوشال ها خنک شده و باعث ایجاد یک جریان هوای خنک و مرطوب در گلخانه می گردد.

نکته: هرچه فاصله پوشال ها و فن بیشتر باشد از کارایی سیستم فن و پد کاسته خواهد شد. بنابراین یکی از دلایلی که طول گلخانه بیشتر از 40 تا 50 متر گرفته نمی شود همین موضوع است.

انواع پوشال (Pad) گلخانه

الف) پوشال از نوع فیبر سلولزی

ب) پوشال کولر که متداول تر می باشد

در هنگام نصب پوشال به نکات زیر توجه گردد:

نکته 1: محلی را برای نصب پوشال انتخاب کنید که بتوان لایه های پوشال را بطور متوالی نصب نمود زیرا در مقایسه نصب آن بطور پراکنده ترجیح داده می شود.

نکته 2: در اثر استفاده پی در پی از پوشال ها ممکن است املاح معدنی آبی که داخل پوشال می شود و بخصوص لایه های فیبری، سوارخ های آن مسدود شده و مانع خروج هوا می شود و باید هر چند وقت یکبار تعویض شود.

نکته 3: لایه های پوشال در فصل زمستان بایستی جدا و خشک شده و در محل مناسبی نگهداری شود و محل پوشال ها با استفاده از پلاستیک پوشانده شود.

برای نصب فن در گلخانه نکات زیر رعایت شود:

نکته 1: فن را طوری تنظیم نماییم که بطور اتوماتیک کار کند. بعنوان مثال می توان تنظیم نمود که ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر روشن باشد.

نکته 2: فن ها را بر روی دیوار مقابل پوشال ها نصب نمایید.

نکته 3: فاصله فن تا پوشال بیشتر از 9 تا 10 متر نباشد.

نکته 4: فن ها بایستی دارای ظرفیت مناسب جهت جابه جایی هوا را داشته باشند.

برای گردش آب در پوشال ها به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته 1: آب مورد استفاده در پوشال ها بایستی دارای املاح پایینی باشد، در غیر این صورت بدلیل مسدود شدن نازل ها به مرور کارآیی آن کاهش خواهد یافت.

نکته 2: پمپ مورد استفاده بایستی دارای توان لازم جهت انتقال میزان آب مورد نیاز را داشته باشد و همچنین گردش آب به خوبی صورت گیرد تا تمام سطح پوشال بصورت یکنواخت مرطوب گردد.

نکته 3: پوشال ها در محلی از گلخانه نصب شوند که تا جای امکان سایه باشد.

نکته 4: در زیر پوشال ها از ناودان استفاده می کنیم تا آب گردشی بدون هدرروی بداخل مخزن پمپ انتقال یابد.

نکته 5: جهت جلوگیری از کاهش سطح آب در مخزن از شناور مناسب استفاده گردد.

تجهیزات تهویه ای گلخانه
سیستم ها و تجهیزات گلخانه

سیستم ها و تجهیزات گلخانه در 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
در این آموزش به توضیح درباره “تجهیزات تهویه ای گلخانه” خواهیم پرداخت.

سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
تهویه در گلخانه به 3 صورت انجام می گیرد:

استفاده از دریچه های سقفی
استفاده از دریچه های جانبی
استفاده از فن های برقی
انجام تهویه در گلخانه به 3 دلیل انجام می گیرد:

کاهش رطوبت
جهت کاهش رطوبت داخل گلخانه که معمولاً پس از آبیاری ایجاد می گردد. از آنجایی که در رطوبت نسبی بالاتر از 70% عوامل بیماری زای قارچی فعال می شوند، لذا پس از آبیاری با انجام تهویه میزان رطوبت را کنترل می کنیم.
کاهش دما
در فصول گرم یکی از روش هایی که می توان هوای گرم ایجاد شده در گلخانه را خارج نمود، باز کردن دریچه های جانبی و سقفی بطور همزمان می باشد. از آنجایی که هوای سرد وارد شده و باعث حرکت دادن هوای گرم ایجاد شده در داخل گلخانه به سمت بالا می گردد.
تأمین دی اکسید کربن (CO2) مورد نیاز گیاه
از آنجایی که گلخانه فضایی است محدود با مصرف گازکربنیک داخل گلخانه که توسط گیاه صورت می گیرد، غلظت گازکربنیک کاهش می یابد، لذا جهت تأمین آن بایستی تهویه انجام گیرد که معمولاً با انجام عمل تهویه جهت کاهش رطوبت و دما، تأمین گاز کربنیک به خودی خود اتفاق می ا فتد. غلظت گازکربنیک در هوای آزاد، 0.03% می باشد.

شاسی چیست؟
شاسی از نظر لغوی به معنی پنجره ی شیشه ای با قاب چوبی یا فلزی است و از نظر باغبانی، ساده ترین و ارزانترین وسیله ی حفاظت و کشت بذر گیاهان حساس به سرما می باشد.

انواع شاسی
شاسی سرد
شاسی گرم
1- شاسی سرد

جعبه ای بزرگ و بدون ته می باشد با دربی شیبدار بوده که ارتفاع دیواره ی بلند آن 50 سانتیمتر و رو به شمال ساخته می شود و ارتفاع دیواره کوتاه آن که رو به جنوب می باشد 20 تا 30 سانتیمتر در نظر گرفته می شود. شاسی بر روی این جعبه قرار می گیرد.

ابعاد شاسی، 90×80 سانتیمتر می باشد.
برای جذب بیشتر حرارت نور خورشید، شیب شاسی به سمت جنوب در نظر گرفته می شود.
در کف شاسی، 10 سانتیمتر خاک و کود ریخته می شود و محل احداث شاسی نباید زیر سایه باشد.

در اصفهان، حدود 15 اسفندماه از شاسی برای کشت بذر وگرفتن نشاء خیار، گوجه فرنگی و بادمجان استفاده می شود.

زمان استفاده از شاسی در مناطق معتدل، قبل از پایان کامل سرمای زمستان می باشد و در زمانی که به بذر کاشته شده در فضای آزاد هنوز دما و سردی خاک اجازه ی جوانه زنی و رشد نمی دهد، می توانیم کشت در شاسی سرد را انجام دهیم.

موارد استفاده از شاسی سرد
الف) کشت زودتر از زمان معمول: با استفاده از شاسی می توانیم کشت بذر و ایجاد نشاء را زودتر از زمان معمول که در فضای باز انجام می شود را انجام دهیم.

ب) کشت در پاییز و ماه آخر زمستان

ج) هم دما سازی گیاهان، با فضای بیرون گلخانه: قلمه هایی که در داخل گلخانه ریشه دار شده اند و بایستی به فضای آزاد منتقل شوند، قبل از اینکه این گیاهان مستقیما وارد فضای آزاد شوند، به شاسی سرد منتقل می شوند. شاسی سرد دمایی متعادل بین دمای گلخانه و دمای فضای بیرون دارد. بعد از اینکه قلمه ها را در شاسی قرار دادیم کم کم درب شاسی را باز نگه می داریم تا گیاهان داخل شاسی سرد، به شرایط فضای آزاد عادت نمایند و سپس گیاهان را از شاسی سرد به فضای آزاد منتقل می کنیم.

2- شاسی گرم
شاسی گرم، دارای مشخصات ظاهری کاملا شبیه به شاسی سرد می باشد با این تفاوت که در شاسی گرم سیستم گرم کننده استفاده می شود.

جهت تأمین گرما در شاسی گرم از 3 روش زیر استفاده می شود:

الف) استفاده از المنت های برقی یا حرارتی در شاسی

ب) استفاده از لوله های آب گرم در کف شاسی

ج) استفاده از تخمیر کودی در کف شاسی

این سیستم ها، در کف شاسی قرار گرفته و روی آنها با ماسه پر می شود. در این سیستم امکان کشت مستقیم وجود ندارد. کاشت را در گلدان یا جعبه ی کشت انجام می دهیم و سپس به داخل شاسی گرم منتقل می کنیم.

متداول ترین روش برای تأمین حرارت در شاسی گرم، تخمیر کودی می باشد.

کوش چیست؟
کوش یک اصطلاح فرانسوی به معنی لایه، قشر و طبقه است. توضیح اینکه برای تولید حرارت در شاسی گرم می توانیم از روش تخمیر کودی در کف شاسی استفاده کنیم که در اثر فعالیت میکروارگانیسم های موجود در موادی مانند کود اسبی یا کود گاوی یا کود گیاهی (مثل خاک برگ) در درون شاسی، گرمای مورد نیاز تولید می گردد، گرمای تولید شده به این روش را، کوش می نامند.

بر اساس مقدار کود درون شاسی و دمای ایجاد شده، 3 نوع کوش داریم:
الف) کوش گرم

ب) کوش نیمه گرم

ج) کوش سرد

انواع کوش ترکیب و ضخامت کود دمای ایجاد شده مدت زمان

کوش گرم کود تازه اسبی به ضخامت 60 سانتیمتر 18 تا 20 درجه سانتیگراد 1.5 ماه

کوش نیمه گرم کود تازه اسبی + کود پوسیده گاوی به ضخامت 50 سانتیمتر 12 تا 15 درجه سانتیگراد 2 ماه

کوش سرد 3 قسمت خاکبرگ+1 قسمت کود تازه اسبی،ضخامت 40تا50سانتیمتر 10 درجه سانتیگراد 1 ماه

جعبه کشت چیست؟
جعبه کشت جهت تهیه نشاء و ریشه دارکردن قلمه در گلخانه و شاسی بکار می رود.

جنس اغلب جعبه های کشت، چوبی یا پلاستیکی می باشد گاهی نیز از فلز و سیمان استفاده می شود و بسته به نوع گیاه و هدف کار، اندازه ی آن متفاوت است. معمولا ابعاد آن به صورت 40×60 و به ارتفاع 15 سانتیمتر می باشد

strawberrie (2)

“توت فرنگی” با طعم “یاشیل اینجی”

توت فرنگی تازه تابستانی یکی از محبوب ترین، با طراوت ترین و سالم ترین میوه ها

 
فواید و ارزش غذایی توت فرنگی

توت فرنگی تازه تابستانی یکی از محبوب ترین، با طراوت ترین و سالم ترین میوه های جهان است. توت فرنگی های وحشی از زمان روم باستان محبوب بوده اند و برای طیف گسترده ای از اهداف دارویی مانند کاهش التهاب، تب، سنگ کلیه، بوی بد دهان، نقرس و دیگر بیماری ها استفاده می شده است.

امروزه بیش از 600 گونه توت فرنگی وجود دارد. انواع توت فرنگی های شیرین و ملس که در میان میوه ها و سبزیجات دارای آنتی اکسیدان بالا، رتبه 10 را دارد. فلاونوئید بالای موجود در توت فرنگی، یک موضوع مورد پژوهش در بسیاری از مطالعات حمایت از منافع بهداشتی است که توصیه شده توت فرنگی به طور منظم مصرف شود.

توت فرنگی سرشار از مواد مغذی ضروری، ویتامین C ، پتاسیم، اسید فولیک و فیبر است. یک فنجان توت فرنگی 160 درصد از ویتامین C توصیه شده در روز را تامین می کند و فقط 50 کالری دارد. یک فنجان توت فرنگی معادل 166 گرم است.

توت فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان آنتوسیانین، ellagic acid، کورستین و کامپفرول است که همه این ها از بدن در برابر ابتلا به انواع خاصی از سرطان حفاظت می کنند.

فواید توت فرنگی برای سلامتی

 

مزایای مصرف میوه هایی مثل توت فرنگی بی نهایت است. زمانی که مصرف مواد غذایی گیاهی بالا می رود، خطر ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت و سرطان کاهش پیدا می کند.

مصرف بالای میوه ها و سبزیجات با پوست و موی سالم، افزایش انرژی و وزن پایین همراه است. افزایش میزان مصرف میوه ها و سبزیجات به طور قابل توجهی خطر ابتلا به بیماری چاقی و مرگ و میر کلی را کاهش می دهد.

بیماری های قلبی:

مصرف منظم آنتوسیانین ها و فلاونوئیدهای موجود در انواع توت فرنگی خطر ابتلا به بیماری های قلبی را 32 درصد در زنان جوان و میان سال کاهش می دهد. بر اساس مطالعه ای در دانشگاه نورویچ در انگلستان، گفته شده زنانی که در هفته سه وعده توت فرنگی یا زغال اخته مصرف می کنند از سلامت بیشتری برخوردار هستند.

فلاونوئید کوئرستین موجود در توت فرنگی، ضد التهاب طبیعی است که باعث کاهش خطر ابتلا به آترواسکلروز و محافظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از LDL کلسترول می شود. کوئرستین همچنین اثرات ضد سرطان نیز دارد.

محتوی بالای پلی فنل در توت فرنگی ممکن است با جلوگیری از ساخت پلاکت و کاهش فشار خون از طریق مکانیسم های ضد التهابی، خطرات ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد.

مطالعات دیگر نشان داده اند که خوردن توت فرنگی سطوح هموسیستئین را کاهش می دهد. هموسیستئین یک اسید آمینه در خون است که با آسیب رساندن به لایه های داخلی عروق مرتبط است.

فیبر و پتاسیم موجود در توت فرنگی به سلامت قلب کمک می کنند. در یک مطالعه نشان داده شده که کسانی که در روز 4069 میلی گرم پتاسیم در روز مصرف می کنند، خطر مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی در آن ها 49 درصد کاهش پیدا می کنند. در مقایسه، کسانی که روزانه پتاسیم کمتری (1000 میلی گرم در روز) مصرف می کنند در معرض خطر بیشتری هستند.

سکته مغزی:

مطالعات نشان داده اند که آنتی اکسیدان های کوئرستین، کامپفرول و آنتوسیانین موجود در توت فرنگی باعث کاهش تشکیل لخته خون مضر مرتبط با سکته مغزی می شود. مصرف پتاسیم بالا با کاهش خطر سکته مغزی مرتبط است.

فشار خون: با توجه به محتوی بالای پتاسیم موجود در توت فرنگی، در افراد با فشار خون بالا برای خنثی کردن اثر سدیم در بدن، مصرف توت فرنگی توصیه می شود. مصرف کم پتاسیم به اندازه مصرف بالای سدیم به عنوان یک عامل در ایجاد فشار خون بالا خطرناک است.

با توجه به یک سری مطالعات، نشان داده شده تنها 2 درصد از بزرگسالان آمریکایی 4700 میلی گرم پتاسیم توصیه شده در روز را مصرف می کنند. همچنین باید توجه داشت که مصرف بالای پتاسیم، خطر مرگ ناشی از بیماری ها را کاهش می دهد.

یبوست:

خوردن غذاهای سرشار از فیبر و آب مانند توت فرنگی، هندوانه، انگور و طالبی می توانند بدن را هیدراته نگه دارند و باعث منظم شدن حرکات روده می شوند. فیبر برای به حداقل رساندن یبوست و افزایش حجم مدفوع ضروری است.

آلرژی و آسم:

با توجه به اثرات ضد التهابی کورستین، مصرف توت فرنگی ممکن است به کاهش علائم آلرژی مانند آب ریزش بینی، آب ریزش از چشم و کهیر کمک کند. مطالعات متعدد نشان داده که که با مصرف بعضی از مواد مغذی مانند ویتامین C بروز آسم کمتر اتفاق می افتد. توت فرنگی یکی از میوه های با میزان بالای ویتامین C می باشد.

دیابت:

توت فرنگی یکی از میوه های با قند پایین و فیبر بالا است که به تنظیم قند خون و پایین نگه داشتن آن کمک کرده و از بالا رفتن قند خون نیز جلوگیری می کند. توت فرنگی یک میوه منتخب برای افراد دیابتی است، زیرا میزان قند موجود در توت فرنگی نسبت به میوه های دیگر پایین تر است و به کاهش قند خون نیز کمک می کند.

محققان در سال 2011 کشف کردند که خوردن 37 توت فرنگی در روز به میزان قابل توجهی عوارض دیابت مانند نوروپاتی و بیماری های کلیوی را کاهش می دهد. مطالعات نشان داده یک فلاونوئید فراوان در توت فرنگی به نام fisetin، بقای نورون ها در محیط کشت را ترویج می دهد و باعث افزایش حافظه می شود و از عوارض کلیه و مغز در افراد دیابتی پیشگیری می کند.

بارداری:

مصرف کافی اسید فولیک توسط زنان باردار از نقص لوله عصبی در نوزادان پیشگیری می کند و برای آن ها ضروری می باشد. توت فرنگی دارای مقادیر قابل توجهی اسید فولیک است.

افسردگی:

فولات ممکن است از طریق جلوگیری از تشکیل بیش از حد هموسیستئین در بدن، به افسردگی کمک می کند. هموسیستئین از رسیدن خون و مواد مغذی به مغز جلوگیری می کند . هموسیستئین اضافی در تولید هورومون های ایجاد احساس خوب سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین تداخل ایجاد می کند. هورمون های ایجاد کننده احساس خوب باعث تنظیم خلق و خوی ، خواب و اشتها می شوند.
کلسترول بد با مصرف توت فرنگی کاهش می یابد، یک تیم از داوطلبان در طول یک ماه، روزی نیم کیلو توت فرنگی می خورده اند تا ببینند آیا پارامترهای خون بعد از یک ماه تغییر می کند یا نه. در پایان ماه به طور غیر معمول و قابل توجهی سطح کلسترول و تری گلیسیرید کاهش پیدا کرده بود. این آزمایش توسط دانشمندان ایتالیایی و اسپانیایی انجام شده است.

با این تفاسیر توت فرنگی را بیشتر به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
ریسک ها و اقدامات احتیاطی

گروه کاری محیط زیست هر سال یک لسیت از میوه ها و سبزیجاتی که آفت کش برای رشد آن ها زیاد استفاده می شود را معرفی می کند. توت فرنگی یکی از میوه هایی است که توصیه می شود برای اطمینان از کاهش خطر آفت کش ها، از نوع ارگانیک آن تهیه شود.

اگر نمی توانید محصولات ارگانیک تهیه کنید ناراحت نباشید. منفعت خوردن محصولات غیر ارگانیک بسیار بیشتر از نخوردن آن ها است.

Beta-blockers، یک نوع دارو است که برای بیماری های قلبی تجویز می شود و می تواند سطح پتاسیم در خون را افزایش دهد. در هنگام مصرف این دارو باید در مصرف غذاهای پتاسیم دار اعتدال را رعایت کرد.

مصرف پتاسیم بیش از حد برای کسانی که بیماری کلیوی دارند مضر است. اگر کلیه ها نتوانند پتاسیم اضافی را از خون خارج کنند، ممکن است کشنده باشد.

Strawberries 101: Nutrition Facts and Health Benefits

ارزش غذایی 100 گرم توت فرنگی :

کربوهیدرات های توت فرنگی

توت فرنگی تازه آب بسیار زیادی دارد، بنابراین کربن موجود در آنها بسیار کم است (کمتر از 12 گرم کربن در هر 100 گرم).

اکثر کربوهیدرات ها از قندهای ساده مانند گلوکز، فروکتوز و ساکارز تهیه می شود، اما توت فرنگی مقادیر کمی فیبر دارند. در هر 100 گرم توت فرنگی کمتر از 6 گرم کربوهیدرات وجود دارد. شاخص گلیسمی توت فرنگی 40 است، که نسبتا کم است. و این به این معنی است که توت فرنگی باعث افزایش شدید قند خون نمی شود و افراد دیابتی بدون نگرانی می توانند آن را مصرف کنند.

فیبر توت فرنگی

حدود 26 درصد محتوای کربوهیدرات در توت فرنگی به شکل الیاف است. یک ظرف کوچک توت فرنگی 3 گرم فیبر به صورت محلول و نامحلول دارد. این الیاف رژیمی به تغذیه باکتری های مفید در روده کمک می کنند و باعث سلامت گوارش شما می شود. همچنین خوردن توت فرنگی باعث کاهش وزن می شود و می تواند از بسیاری بیماری ها جلوگیری کند. کربوهیدراتی که در توت فرنگی وجود دارد، بیشتر از الیاف و قندهای ساده تشکیل شده است. آنها در مقایسه با شاخص گلیسمی، سطح نسبتا کمی دارند که از افزایش شدید قند خون جلوگیری می کنند.

ویتامین ها و مواد معدنی توت فرنگی

فراوان ترین ویتامین ها و مواد معدنی که در توت فرنگی وجود دارد، در زیر آورده شده است.

  • ویتامین C: توت فرنگی یک منبع عالی از ویتامین C، آنتی اکسیدان است که برای سیستم ایمنی بدن و سلامت پوست مهم است.
  • منگنز: منگنز در بسیاری از دانه ها، حبوبات، میوه ها و سبزیجات یافت می شود، این عنصر، برای بسیاری از فرآیندهای بدن مهم است.
  • فولات (B9): یکی از انواع ویتامین های B است که برای رشد بافت طبیعی و عملکرد سلولی بدن بسیار مفید است. فولات برای بدن بانوان باردار و سالمندان بسیار مفید است.
  • پتاسیم: پتاسیم معدنی برای بدن ضروری است که به تنظیم فشار خون کمک می کند.

توت فرنگی همچنین مقدار کمی آهن، مس، منیزیم، فسفر، ویتامین B6، ویتامین K و ویتامین E دارد. توت فرنگی منبع خوبی از ویتامین C، منگنز، فولات (B9) و پتاسیم است و حاوی مقدار کمی ویتامین و مواد معدنی دیگر است.

 سایر ترکیبات گیاهی توت فرنگی

توت فرنگی پر از آنتی اکسیدان و ترکیبات گیاهی مفیدی است که در این زیر آورده ایم:

پروسیانیدین

این آنتی اکسیدان ها معمولا در قسمت گوشتی توت فرنگی و دانه ها یافت می شوند که برای سلامتی بسیار مفید هستند. توت فرنگی حاوی مقادیر بالایی از ترکیبات گیاهی مفید و آنتی اکسیدان ها مانند پلاگرونیدین، اسید الیگیتانین ها و پروکاریانین است.

آنتوسیانین ها

بیش از 25 آنتوسیانین مختلف در توت فرنگی یافت شده است. که پلاگرانژینید از همه بیشتراست. آنتوسیانین ها مسئول رنگ های روشن میوه ها و گل ها هستند. و معمولا در پوست میوه متمرکز می شوند، اما انواع توت ها مانند توت فرنگی بیشتر آنتوسیانین ها را در گوشت خود نگه می دارند. محتوای آنتوسیانین معمولا با شدت رنگ متناسب است، و باعث رشد بیشتر میوه ها می شود. خوردن غذاهایی که آنتوسیانین زیادی دارند برای سلامتی بسیار مفید هستند، مخصوصا برای قلب فواید زیادی دارند. پلگرگونين مهمترين آنتوسيانين در توت فرنگي است و باعث می شود رنگ توت فرنگی، قرمز روشن شود.

الیگیتانین ها و الیگیک اسید

مقدار زیادی از اسید الیگیک در توت فرنگی پیدا می شود، اسید الیگیک یک آنتی اکسیدان پلی فنول است که می تواند فواید زیادی برای سلامت بدن داشته باشد. الیگیتانین با اسید الیگیک در ارتباط است و الیگیتانین ها در روده به اسید الیگیک تبدیل می شود.

توت فرنگی دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدان های فنول است و سطح آن در توت فرنگی 2 تا 11 برابر بیشتر از سایر میوه ها است. آنتی اکسیدان هایی مانند الیگیتانین ها و اسید الیگیک ها، به مقدار زیادی در توت فرنگی وجود دارند، که فواید زیادی برای سلامتی بدن دارند. آنها می توانند با باکتری ها مبارزه کنند و از سرطان جلوگیری می کنند. همچنین الاياتيانين ها و اسيد اللاژيك، آنتي اكسيدان هاي بسيار قدرتمندی هستند که در توت فرنگي وجود دارند که فواید زیادی برای سلامتی بدن دارند.

\nutrients
https://www.instagram.com/p/BxLErVzlgrY/?utm_source=ig_web_copy_link

از اعتماد شما ممنون و سپاسگزاریم.
صمیمانه منتظر شنیدن هرگونه انتقاد و پیشنهاد در جهت بهبود عملکردمان، و رضایتمندی شما عزیزانمان هستیم.شما می توانید با هماهنگی قبلی ،همه روزه به مجموعه گلخانه های شرکت مراجعه نمایید و این محصول را خود ، شخصاً ،برداشت کرده و بصورت تازه مصرف نمایید . #U_pick را با شرکت یاشیل_اینجي_آذربایجان تجربه کنید شما عزیزان، شخصا، می توانید میوه های دلخواهتان را برداشت کنید و با برداشت محصول همچون کشاورزان زحمتکش، از این کار لذت کافی را برده باشید. ملاقات مجدد شما را آرزومندیم. لحظات شیرینی که در مجموعه ما یادگار شد ….

1-تمام تصاویر با هماهنگی قبلی عزیزان منتشر شده.
2-تعدادی از تصاویر نیز توسط عزیزانمان گرفته شده و در اختیار ما قرار گرفته است.

آدرس ما: اورمیه، جاده سلماس، بالاتر از جهاد کشاورزی استان،(۵۰۰ متر به سمت فرودگاه ، نرسیده به پل هوایی عابر پیاده) فرعی روستای “کولق”مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی، اتاق ۱۰۱( لطفا یک روز قبل با شماره “۰۹۱۴۹۴۳۸۶۳۷ “، هماهنگ کنید)

blog3

گل باغبانی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. طراحی سایت چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصدددد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با خرید قالب

ادامه مطلب

blog11

محافظت از باغچه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. طراحی سایت چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتابهای زیادی در شصت و سه درصدددد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد تا با خرید قالب

ادامه مطلب

©1398 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت یاشیل اینجی آذربایجان محفوظ است. 

X