آرشیوهای دسته بندی:اخبار

photo_2017-07-30_14-40-40

گلخانه داری در ایران

تعریف گلخانه

گلخانه یک محیط کنترل شده است که کشت و پرورش گیاهان در آن بصورت کنترل شده انجام می شود. کشاورزی در محیط کنترل شده شامل مدیریت یک یا تمام فاکتورهای محیطی بمنظور رشد مطلوب (Optimum) گیاه می گردد. این موضوع شامل کنترل تنها درجه حرارت در یک گلخانه ساده تا کنترل تمام شرایط محیطی از قبیل نور، حرارت، رطوبت و کنترل مواد غذایی می گردد.

گلخانه داری در ایران

کشت گلخانه ای در ایران از سال 75-70 شروع شد. در بخش گلخانه داری یکی از محصولات مطرح اقتصادی در دنیا، گل و گیاه می باشد. سالانه حدود 150 میلیارد دلار بواسطه فعالیتهای تولیدی در زمینه گل وگیاه گلخانه ای و محصولات مختلف آن تبادل شده و افراد زیادی در این میان بکار گرفته شده اند.

ایران بخاطر شرایط آب و هوایی یکی از مناسب ترین کشورهای ایده آل برای تولید و پرورش محصولات گلخانه ای می باشد. ایران دارای 11 تنوع اقلیمی مختلف است. همچنین ایران کشوری 4 فصل است و اختلاف دما در ایران 40 درجه سانتیگراد می باشد و دریافت نور در ایران بسیار عالی است و نهایتاً تمام شرایط برای راه اندازی گلخانه در ایران به بهترین نحو آماده است.افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب و خاک در ایران نیاز به پرورش گلخانه ای را افزایش داده است. البته با توجه به اینکه قسمت اعظمی از ایران، کویر و کوهستان است، با کمبود خاک قابل کشت روبرو هستیم بنابراین نیاز به افزایش تولید در واحد سطح، یک امر لازم و ضروی است.

افزایش تولید در واحد سطح

افزایش تولید در واحد سطح، یعنی بجای اینکه 1000 متر زمین را به 2000 متر افزایش دهیم، از همان 1000 متر، 4 برابر بیشتر برداشت کنیم. در گلخانه بجای استفاده از زمین از فضا استفاده می شود بهمین دلیل بجای اشغال سطح زمین از فضای آن بهره می بریم و باعث افزایش تولید در سطح می شویم.بعنوان مثال اگر بتوانیم به نحوی عمل نماییم که به ازای هر بذر گندم بجای برداشت 70 عدد گندم، 70 عدد خوشه برداشت کنیم در این صورت به افزایش تولید در واحد سطح خواهیم رسید.یکی از راهکارهایی که باعث افزایش تولید در واحد سطح می شود، کشت گلخانه ای است.یکی از مهمترین اهداف پرورش گیاهان گلخانه ای، افزایش تولید در واحد سطح است. بعنوان مثال برای تولید 500 متر کشت گلخانه ای خیار و مقایسه آن با همین متراژ در فضای آزاد، میزان تولید و درآمد را در جدول زیر مقایسه می کنیم:

تولید خیار در گلخانه تولید خیار در فضای باز

در هر متر مربع 2.5 بوته خیار گلخانه ای کشت می شود در هر متر مربع 1 بوته خیار کشت می شود.در هر سال، 2 بار کشت خیار گلخانه ای انجام می گیرد. در هر سال، 1 بار کشت خیار انجام می گیرد.قیمت خیار گلخانه ای در خارج از فصل، 2 برابر می باشد. تولید خارج از فصل امکان پذیر نیست.

گلخانه دار چه اطلاعاتی باید داشته باشد؟

گلخانه دار بایددر مورد محیط های کشت مثل گلخانه، شاسی ها، جعبه های کشت، گلدان ها و … اطلاعات داشته باشد.
گلخانه دار باید اجزاء تشکیل دهنده گلخانه ها را بشناسیم و نحوه بکارگیری آنها را در گلخانه بداند.
گلخانه دار باید با انواع شاسی ها و نحوه بکارگیری آنها آشنا باشد.
گلخانه دار باید در رابطه با گلدان ها، جعبه های بذر کاری و نشاء گیری آشنایی داشته باشیم.
گلخانه دار باید با نحوه آماده سازی زمین گلخانه و روش های کود دهی قبل از کشت و بعد از کشت آشنایی داشته باشیم.
گلخانه دار باید با روش های ضد عفونی کردن خاک آشنایی داشته باشد.
گلخانه دار باید در رابطه با گیاه مد نظر، روش های کاشت، داشت و برداشت آن اطلاعات داشته باشد.
گلخانه دار باید در رابطه با تغذیه گیاه، آگاهی کامل داشته باشد. (شناخت عناصر غذایی)
گلخانه دار باید آفات و بیماری های گیاه مورد نظر را بداند.
گلخانه دار باید در طول دوره رشد گیاه، عوامل محیطی گیاه مثل رطوبت، دما و نور مورد نیاز گیاه را بداند و بتواند بهترین شرایط را برای گیاه فراهم کند.
گلخانه دار باید در رابطه با بازاریابی و بازار مصرف آگاهی داشته باشد.

انتخاب محل احداث گلخانه

تعریف گلخانه
فضای محدود که در آن عوامل محیطی مثل نور، دما، رطوبت، بافت خاک، PH ، EC و … قابل کنترل می باشد.در داخل گلخانه می توان گیاهان را در تمام طول سال و بویژه در خارج از فصل پرورش داد و یا اینکه یکسری از محصولات را پیش رس نمود و یا اینکه قادر هستیم برای تمام سال یا قسمتی از سال، گیاه را در شرایط آب و هوایی خاصی نگهداریم، استفاده می شود.

انتخاب محل احداث گلخانه
در انتخاب محل احداث گلخانه باید به موارد زیر دقت فرمایید:

گلخانه، به منابع آب و برق نزدیک باشد: نزدیک بودن به منابع آب و برق که در کاهش هزینه های اولیه بسیار موثر است. همچنین کیفیت آب از نظر PH و EC باید مورد بررسی قرار گیرد.
گلخانه، نزدیک به بازار و جاده اصلی باشد: حتی الامکان سعی شود محل احداث گلخانه، نزدیک به بازار و جاده اصلی باشد.
زمین گلخانه، زهکش مناسب داشته باشد: محل احداث گلخانه باید دارای خاک عمیق و قابل زهکش باشد.
گلخانه در سایه انداز نباشد: محل احداث گلخانه بایستی در سایه انداز درخت یا ساختمان یا دیوار بلند نباشد. در واقع گلخانه بایستی در فاصله مناسب از درختان، بناها احداث شود و در مجاورت کوه نباشد.
نزدیک بودن گلخانه به درختان خزان برگ: در مناطق گرم، نزدیکی درختان خزان برگ به گلخانه، از شدت گرمای داخل گلخانه در تابستان می کاهد و با ریزش برگ درختان در فصل پاییز و زمستان، گلخانه از نور کافی برخوارد خواهد بود.
گلخانه در مسیر بادهای طوفانی نباشد: محل احداث گلخانه بایستی بدور از مسیر بادهای قوی و طوفان های شدید باشد.
امکان توسعه گلخانه وجود داشته باشد: در انتخاب زمین جهت ساخت گلخانه، قطعه زمینی که در نظر گرفته می شود بایستی بزرگتر از نیازهای اولیه باشد تا امکان توسعه آن در آینده وجود داشته باشد.
همچنین باید فضایی برای ساخت ساختمان اداری، انبار، سردخانه، استخر آب، اتاق نگهبانی، پارکینگ و سرویس بهداشتی در نظر گرفته شود. بطور میانگین، مساحت مورد نیاز برای فضای مذکور، 10% مساحت گلخانه می باشد.
زمین گلخانه مسطح باشد: محل احداث گلخانه از نظر پستی و بلندی (توپوگرافی منطقه) حتی الامکان مسطح باشد تا هزینه مسطح کردن زمین گلخانه کاهش یابد.
نزدیکی گلخانه به لوله کشی گاز: محل احداث گلخانه، عامل تعیین کننده نوع سوخت مورد استفاده در گلخانه می باشد. درگلخانه های دور از لوله کشی گاز، مجبور به استفاده از سایر منابع انرژی مثل گازوئیل بجای گاز هستیم.
آب با کیفیت در نزدیکی گلخانه موجود باشد: در احداث گلخانه های صنعتی، آب بدلیل استفاده گسترده آن، از فاکتورهایی است که کمیت و کیفیت آن اهمیت بسیاری دارد.
وجود یون های سدیم، کلر، بی کربنات و همچنین PH و EC نامناسب باعث کاهش کیفیت آب شده و به گیاه صدمه زده و باعث افت محصول در گلخانه می گردد.
استفاده از آب لوله کشی شهری (شرب) درگلخانه در مناطقی که امکان آن وجود دارد ممکن است بدلیل وجود فلوراید برای گیاه مضر باشد و همچنین استفاده از آب رودخانه ممکن است عامل بیماری زا داشته باشد.
بنابراین آب چاه، در صورتی که PH و EC مناسب داشته باشد از نظر کیفیت، بهترین گزینه برای استفاده در گلخانه می باشد.
نکته: حداقل آب مورد نیاز برای 1000 متر مربع (1 جریب) گلخانه، در هر شبانه روز در فصل تابستان و در اوج پیک مصرف 8 تا 10 متر مکعب می باشد. (حدود 8000 تا 10000 لیتر)

خصوصیات اسکلت گلخانه
در انتخاب اسکلت گلخانه و نحوه ساخت آن، به نکات زیر دقت فرمایید:

1- اسکلت گلخانه

اسکلت گلخانه، شامل قسمتی از گلخانه می باشد که پوشش پلاستیک یا سایر پوشش ها را نگه می دارد.
خصوصیات یک اسکلت گلخانه خوب:
الف) اسکلت گلخانه، باید محکم و سبک باشد.
ب) اسکلت گلخانه، باید سایه اندازی کمی داشته باشد.
ج) اسکلت گلخانه، باید ارزان و بادوام باشد.
د) اسکلت گلخانه، باید از فلزهایی باشد که قابل اکسید شدن نباشند یا با روکش گالوانیزه ساخته شده باشد.

2- جهت ساخت اسکلت گلخانه
در انتخاب و تعیین جهت ساخت اسکلت گلخانه، 2 فاکتور تعیین کننده می باشد:
الف) باد قالب منطقه: گلخانه را نبایستی عمود بر باد شدید احداث نمود، بهترین حالت آن است که طول گلخانه، تقریبا در امتداد جهت باد قالب محل احداث گلخانه باشد و نسبت به آن انحراف مختصری داشته باشد در غیر اینصورت احتمال آسیب دیدن گلخانه وجود خواهد داشت. همچنین جهت قرار گرفتن دریچه های اسکلت گلخانه باید در خلاف جهت باد غالب منطقه باشد.
ب) نور گلخانه: اگر منطقه بادخیز نباشد و باد عامل محدود کننده نباشد، جهت گلخانه از نظر کاهش سایه اندازی و برخورداری از حداکثر شدت نور خورشید حائز اهمیت می باشد زیرا اسکلت گلخانه، سایه خود را بر روی گیاهان داخل گلخانه می اندازد.
در گلخانه های تک واحدی، در عرض های جغرافیایی پایین تر از 40 درجه، جهت گلخانه شمالی – جنوبی است و درعرض های بالاتر از 40 درجه، جهت گلخانه، شرقی – غربی می باشد.
در خصوص گلخانه های بهم پیوسته، در تمامی عرض های جغرافیایی، جهت گلخانه، شمالی – جنوبی است.

3- استفاده از اتصالات پیچ و مهره در ساخت اسکلت گلخانه
در ساخت اسکلت گلخانه بایستی تا جای ممکن از اتصالات پیچ و مهره استفاده شود و از جوش دادن قطعات خودداری شود زیرا جوش کاری، پوشش ضد زنگ را از بین می برد و قسمت های حرارت دیده، دچار زنگ زدگی می شود و به مرور زمان در آنها شکستگی ایجاد می گردد.

4- شیب طولی اسکلت گلخانه
در طول گلخانه، برای خروج آب باران و برف باید شیب 1% در نظر گرفته شود. منظور از 1% این است که به ازای هر 100 متر 1 متر شیب داشته باشیم.
به دو روش می توان شیب 1% را ایجاد نمود:
روش اول: شیب 1% را بوسیله تغییر عمق فونداسیون ها ایجاد می نماییم. پیشنهاد می شود از این روش بدلیل یکسان بودن ارتفاع تمام ستون ها استفاده گردد.
روش دوم: می تون فوندانسیون ها را تماما در یک عمق کار کرد و ارتفاع ستونها را کم و زیاد در نظر گرفت.
توجه: وزن برف نبایستی بر روی اسکلت گلخانه قرار گیرد. در گلخانه های زیر کشت، بدلیل روشن بودن سیستم حرارتی، برف روی سقف گلخانه، سریعا ذوب می شود و از طریق ناودانهای روی سقف گلخانه خارج می شود.
در صورتی که در گلخانه کشت وجود نداشته باشد، حتما در زمان بارندگی بصورت برف، سیستم های گرمایشی را روشن می نماییم تا سریعا برف ذوب شود، در غیر اینصورت ممکن است وزن ایجاد شده توسط برف به گلخانه خسارت بزند.

5- طول، عرض و ارتفاع اسکلت گلخانه
جهت گرمایش و کنترل بهتر عوامل دیگر در گلخانه بهترین اندازه ای که می توان برای سالن ها در نظر گرفت بصورت زیر است:
الف) طول گلخانه: 40 تا 50 متر
ب) عرض گلخانه: 8 تا 10 متر
ج) ارتفاع گلخانه: 5/5 تا 7 متر
در تعیین ارتفاع گلخانه، نوع گیاه و تراکم کشت آن مهم می باشد. در واقع هرچه تراکم کشت در متر مربع بیشتر باشد، تولید گازهای گلخانه ای بیشتر خواهد بود و اگر ارتفاع گلخانه کم باشد، با برگشت گازهای گلخانه ای به پایین، به گیاهان داخل گلخانه صدمه خواهد رسید و عملکرد آنها کاهش خواهد یافت.
بنابراین هرچه ارتفاع گلخانه بیشتر باشد با مشکل مذکور کمتر مواجه خواهیم شد. البته توجه داشته باشید که هرچه ارتفاع بیشتر باشد، گرمایش گلخانه در زمستان انرژی بیشتری مصرف خواهد کرد.
نکته: در شهرهای بزرگ و در فصل زمستان بازگشت آلودگی ها به پایین، ایجاد مشکل می کند که این شرایط را شرایط گلخانه ای یا وارونگی می نامند. نهایتا این گازهای گلخانه ای نیست که مضر است، بلکه شرایط گلخانه ای است که مضر است.

6- دریچه های گلخانه: بهترین کاربرد را دریچه هایی دارند که در نقطه اوج گلخانه باشند.
بر اساس نوع دریچه، گلخانه ها را بصورت زیر تقسیم بندی می کنند:
الف) گلخانه های دریچه اتوبوسی: مناسب نیست و کارآیی خوبی ندارد.
ب) گلخانه های دریچه بال کبوتری: گلخانه های دریچه بال کبوتری یکطرفه و دوطرفه کارآیی و راندمان بهتری می باشد.
ج) گلخانه های دریچه بال کوسه ای: مناسب نیست و کارآیی خوبی ندارد.

انواع گلخانه

طبقه بندی گلخانه ها

گلخانه ها را به انواع مختلف زیر می توان تقسیم بندی نمود:

گلخانه های دائمی و موقت (انواع گلخانه از نظر قابلیت جابه جایی)

گلخانه های صنعتی و سنتی (انواع گلخانه از نظر جنس اسکلت)

گلخانه های ساده و مرکب (انواع گلخانه از نظر شکل ساختمان)

انواع گلخانه از نظر دما و رطوبت

1- گلخانه های دائمی و موقت (انواع گلخانه از نظر قابلیت جابه جایی)
گلخانه های دائمی یا ثابت: گلخانه هایی هستند که پس از ساخت، قابلیت جابه جا شدن را ندارند و در ساخت این گلخانه ها از اسکلت فلز و پوشش شیشه استفاده شده است و سیستم ها و تأسیسات بکاربرده شده در این گلخانه ها از نوع دائمی می باشد.
از سیستم های دائمی گلخانه می توان مواردی مثل سیستم آبیاری قطره ای و سیستم حرارتی مرکزی مثل شوفاژ و دریچه های تهویه و هواکش متصل به ترموستات را نام برد.
گلخانه های موقت: گلخانه هایی هستند که قابلیت جابه جایی داشته باشند. این نوع گلخانه ها دارای اسکلت سبک و ساده می باشند. جنس اسکلت این گلخانه ها از آهن گالوانیزه و یا ندرتا از چوب می باشد.
پوشش گلخانه های موقت معمولا از پلاستیک است. اسکلت این گلخانه ها بایستی طوری ساخته شود که در صورت نیاز بتوان آنرا جمع آوری کرده یا به محل دیگری انتقال دهیم. در این نوع گلخانه ها نیز می توان از سیستم ها و تأسیسات موقت یا دائمی استفاده نمود.
2- گلخانه های صنعتی و سنتی (انواع گلخانه ها از نظر جنس اسکلت)
گلخانه های صنعتی: این گلخانه ها را با نام های “تونل پلاستیکی” یا “گلخانه های کوانست” می شناسیم. گلخانه های صنعتی دارای اسکلت فلز از نوع لوله های گالوانیزه یا قوطی های 6×6 یا 4×4 و پوشش پلاستیکی بهمراه سیستم ها و تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و تهویه ای شناخته می شوند.
گلخانه های سنتی: اسکلت گلخانه از تیر چوبی 4 تراش شده می باشد و پوشش نیز پلاستیکی می باشد. حسن گلخانه های سنتی این است که هزینه ساخت آن پایین بوده و عیب آن این است که کنترل عوامل محیطی، خوب انجام نمی شود و شیوع آفات و بیماری ها در آن زیاد است.
3- گلخانه های ساده و مرکب (انواع گلخانه از نظر شکل ساختمان)
گلخانه های ساده: گلخانه های ساده، گلخانه های تک واحدی و مجزا می باشند.
گلخانه های مرکب: از بهم پیوستن چند گلخانه ساده، گلخانه مرکب ایجاد می گردد.
1- انواع گلخانه های ساده
گلخانه های ساده شامل تقسیم بندی زیر می گردد:

گلخانه های یکطرفه
گلخانه های نیمه دو طرفه
گلخانه های دوطرفه
گلخانه های منحنی شکل
در ادامه به توضیح هر کدام از انواع گلخانه های بالا می پردازیم:

1- گلخانه های یکطرفه
گلخانه های یک طرفه بطور معمول در کنار دیوار ساخته می شود. بصورتی که دیوار شمالی آن با مصالح ساختمانی بنا شده و تمامی دیوارهای شرقی و غربی یا قسمتی از آن نیز از آجر می باشد. دیوار جنوبی آن کوتاهتر از شمالی است. بنابراین گلخانه دارای سقف شیشه ای و شیبدار می باشد.

زاویه سقف با سطح زمین بین 30 تا 50 درجه می باشد و بطور کلی مقدار شیب سقف گلخانه بستگی به عرض جغرافیایی محل احداث گلخانه دارد.

هرچه بسمت قطب حرکت کنیم، نور خورشید مایل تر می شود بنابراین مجبوریم شیب را بیشتر کنیم و هرچه به استوا نزدیک تر شویم نیاز به شیب کمتری داریم.

به این ترتیب در نیم کره شمالی، هرچه محل جغرافیایی از خط استوا دورتر باشد، سقف گلخانه مایل تر خواهد بود.

همواره بایستی نور خورشید بصورت مایل به سقف گلخانه تابیده شود.

در ایران برای ساخت گلخانه های یکطرفه، به شیب بین 40 تا 45 درجه نیاز داریم.

توجه: از گلخانه های یکطرفه، بیشتر برای نگهداری گل های آپارتمانی یا قلمه ها و تکثیر گیاهان و نشاء گیری استفاده می شود.

2- گلخانه های نیمه دوطرفه
در این نوع گلخانه ها، سقف گلخانه از دو سطح شیبدار و نامساوی تشکیل شده است. شیب کوتاه بسمت شمال می باشد و شیب بلند بسمت جنوب است.

شیب کوتاه در 3/1 عرض گلخانه قرار می گیرد و شیب بلند در 3/2 قرار می گیرد.

دیواره های شرقی و غربی می تواند تا 5/0 متر آجر و مابقی شیشه باشد.

توجه: از گلخانه های نیمه دو طرفه، برای تکثیر و نگهداری گیاهان استفاده می شود.

3- گلخانه های دوطرفه: در این گلخانه ها، سقف از 2 سطح شیبدار هم اندازه تشکیل شده است. بسته به اینکه گلخانه سنتی یا صنعتی و دائم یا موقت باشد، جنس اسکلت گلخانه های دوطرفه می تواند از چوب یا لوله گالوانیزه یا قوطی فلزی انتخاب شود و پوشش آن نیز به همین صورت می تواند پلاستیک یا شیشه باشد.

4- گلخانه های منحنی شکل
گلخانه های منحنی شکل به دو گروه زیر تقسیم بندی می شوند:

الف) گلخانه های کوانست (گلخانه های تونل پلاستیک)

ب) گلخانه های گاتیک (گلخانه های گنبدی شکل)

الف) گلخانه های کوانست (گلخانه های تونل پلاستیک)
گلخانه های کوانست، همان گلخانه های پلاستیکی می باشد. متداول ترین گلخانه، جهت کشت گیاهان گلخانه ای می باشد.
کشت هایی مثل خیار، گوجه فرنگی، فلفل، بادمجان، گل های شاخه بریده و … در گلخانه های کوانست انجام می شود.

گلخانه های کوانست را براساس نوع اسکلت، سَبک ساخت و همچنین بر اساس دریچه های سقفی به نامهای مختلفی نامگذاری نموده اند:

– گلخانه های اسپانیای: ستون ها از قوطی های 6X6 یا 4X4 ساخته شده است.
– گلخانه های کره ای: سقف گلخانه تقریبا بصورت گنبدی است.
– گلخانه های دریچه بال کبوتری
-گلخانه های دریچه سقف اتوبوسی

ب) گلخانه های گاتیک (گلخانه های گنبدی شکل)

این نوع گلخانه ها، جزء گلخانه های موقت می باشند و بیشتر جهت برپایی نمایشگاه گل مورد استفاده قرار می گیرد.
گلخانه های گاتیک بخاطر شکل گنبدی آن به این صورت نامگذاری گردیده اند.

2- گلخانه های مرکب
از کنار هم قرار گرفتن چند گلخانه ی ساده بدون در نظر گرفتن شکل سازه گلخانه ی مرکب ایجاد می شود و بر اساس نوع کنار هم قرار گرفتن سالن ها و شکل هوایی ایجاد شده بنام های زیر نامگذاری می گردد

الف) گلخانه انگشتی: در این نوع گلخانه، سالن های کشت مجزا از هم و کنار هم قرار می گیرد، بطوری که درب ورود آنها در یک راهروی سرپوشیده باز و بسته می شود.
حسن این گلخانه این است که آلودگی کمتر وارد گلخانه می شود و در فصل زمستان اتلاف کمتری وجود دارد و همچنین می توان سیستم ها و تجهیزات مورد نیاز را در این راهرو قرار داد.
ب) گلخانه های شانه ای: در این نوع گلخانه ها، سالن ها در دو طرف راهرو اصلی قرار میگیرند و این راهرو همان خصوصیات و مزایای روش قبل را دارد.
نکته: در گلخانه های شانه ای می توانیم با اختلاف 1 هفته یا بیشتر، عملیات نشاء گیری را انجام دهیم تا با مشکل تداخل کارها کمتر مواجه شویم.
ج) گلخانه های فراز و نشیبی یا جوی و پشته: شکل این گلخانه ها بصورت جوی و پشته دیده می شود و از کنار هم قرار گرفتن گلخانه های متعدد که قسمت داخلی آنها بهم پیوسته می باشد، ایجاد می گیرد.

انواع گلخانه از نظر دما و رطوبت
گلخانه ها بر اساس دما و رطوبت به 4 دسته زیر، تقسیم بندی می شوند:

گلخانه گرم
گلخانه گرم و مرطوب (تکثیر)
گلخانه معتدل
گلخانه خنک

نوع گلخانه دمای روز رطوبت

گلخانه گرم 22 تا 25 درجه سانتیگراد رطوبت مقداری بیشتر از هوای بیرون است که ناشی از آبیاری است.گلخانه گرم و مرطوب (تکثیر) 22 تا 25 درجه سانتیگراد رطوبت بیشتر از 70% می باشد (کلا گلخانه های تکثیر به رطوبت بیشتری نیاز دارند)گلخانه معتدل (نیمه گرم) 18 تا 22 درجه سانتیگراد رطوبت مقداری بیشتر از هوای بیرون است که ناشی از آبیاری است.گلخانه خنک 6 تا 12 درجه سانتیگراد رطوبت مقداری بیشتر از هوای بیرون است که ناشی از آبیاری است.

توجه: دمای گلخانه در شب، باید بین 5 تا 6 درجه سانتیگراد کاهش داده شود.

تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات گلخانه

سیستم ها و تجهیزات گلخانه در 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
در این آموزش به توضیح درباره “تجهیزات گرم کننده گلخانه” خواهیم پرداخت.

1- سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
از مزیت گلخانه ها، بخصوص گلخانه های تونلی، امکان ایجاد سیستم های گرم کننده می باشد که با استفاده از این سیستم ها زمان کاشت را بدلخواه تغییر می دهیم.

نکات مورد توجه که قبل از استفاده از سیستم های گرم کننده بایستی مورد توجه قرار بگیرد عبارتند از:
الف) عدم نشتی گاز مونوکسیدکربن: هر گونه سیستم حرارتی که در داخل گلخانه استفاده می شود باید دقت کامل شود که تولید دود و گاز مونوکسیدکربن ننماید. در صورت ورود گاز مونوکسید کربن به محیط گلخانه، ایجاد آلودگی خواهد نمود.

نکته: شعله آبی، تولید دی اکسیدکربن می کند اما اگر شعله بصورت قرمز رنگ باشد، آنگاه تولید مونوکسیدکربن خواهد نمود.

ب) رعایت فاصله بخاری از گیاهان: سیستم حرارتی حتی الامکان جایی نصب شود که از بوته های کشت شده، فاصله داشته باشد. زیرا حرارت و هوای خشک باعث از بین رفتن بوته ها خواهد شد.

ج) سرویس صحیح سیستم حرارتی: سوخت مشعل باید کاملا با مقدار لازم هوا ترکیب شده و سوخته شود، بنابراین باید بصورت صحیح سرویس شود.

د) مخزن سوخت در زیر زمین نگهداری شود و یا بصورت کامل عایق بندی شود: اگر از گازوئیل بعنوان سوخت استفاده شود، مخزن سوخت نبایستی در فضای آزاد نگهداری شود و لوله های سوخت رسانی نیز نبایستی از روی سطح زمین و هوای آزاد عبور داده شود. زیرا احتمال یخ زدگی در آنها وجود دارد. همچنین عصرها احتمال وارد شدن هوای مرطوب به داخل مخزن و ایجاد قطره وجود دارد. این قطره ها میزانشان افزایش یافته و باعث خرابی قطعات مشعل سوخت می شوند.

ه) نصب ترموستات: نصب ترموستات در داخل گلخانه با فاصله مناسب از سیستم حرارتی صورت می گیرد و وجود ترموستات برای کنترل دمای گلخانه الزامی می باشد.
توجه: محل قرار گرفتن ترموستات از نظر ارتفاع از سطح زمین بایستی همواره در نزدیکی جوانه ی انتهایی گیاه باشد. اگر در ارتفاع بیش از حد قرار گیرد، بدلیل اینکه گرما در ارتفاع بیشتر است، ترموستات دچار خطا می شود. همچنین دوباره متذکر می شویم که ترموستات باید از مشعل دور باشد تا دچار خطا نشود.

توجه: فن گردش هوا بر روی سرستون ها می تواند گردش هوا در داخل گلخانه را تضمین کند و به این ترتیب دمای یکسانی را در تمام فضای گلخانه خواهیم داشت. در واقع بدون استفاده از فن ها، هوای گرم در بالا قرار گرفته و هوای سرد در اطراف گیاهان ایجاد می گردد.

خ) نصب دماسنج حداکثر-حداقل: برای آگاهی بیشتر از شرایط دمایی گلخانه در 24 ساعت گذشته و تنظیم بهتر دما می توان، در نقاط مختلف گلخانه از دماسنج حداکثر-حداقل استفاده نمود.

ح) استفاده از بخاری با توان گرمایی مناسب: جهت جلوگیری از هر گونه سرمازدگی احتمالی یا افت دمایی در گلخانه بایستی از قبل، مقدار حرارت مورد نیاز در گلخانه محاسبه گردد و براساس این محاسبه، سیستم حرارتی را طوری انتخاب نماییم که ظرفیت تولید دمای لازم در گلخانه را داشته باشد.
برای محاسبه حرارت مورد نیاز در یک گلخانه، بایستی از فاکتورهای زیراستفاده نمایید:
فاکتور 1: دمای بهینه (Optimum) جهت رشد گیاه مورد نظر درگلخانه را باید بدانیم. بعنوان مثال، دمای بهینه برای رشد خیار در گلخانه 25 درجه سانتیگراد است.

فاکتور 2: از طریق اداره هواشناسی، کمترین دما در 10 سال گذشته را مطلع شویم.

فاکتور 3: آگاهی از سطح پوشش گلخانه

فاکتور 4: آگاهی از ضریب اتلاف دمایی پوشش گلخانه: ضریب گرمایی تلف شده از پوشش گلخانه متفاوت می باشد و بستگی به نوع پوشش گلخانه دارد. در گلخانه های پلاستیکی به ازاء هر درجه اختلاف حرارت داخل و خارج از گلخانه حدود 79/5 کیلو کالری حرارت در ساعت از هر متر مربع پلاستیک از دست می رود. این حرارت از دست رفته را ضریب گرمایی تلف شده می نامند. این ضریب برای گلخانه های دو جداره 85/3 کیلو کالری و برای فایبر گلاس 3/5 کیلو کالری می باشد. در گلخانه های دوجداره با فاصله 5/2 تا 10 سانتیمتر بین جداره دو پوشش، تقریبا 30 تا 40 درصد گرما بیشتر ذخیره می شود.

بنابراین مقدار حرارت مورد نیاز یک گلخانه برابر است با:

سطح پوشش گلخانه X ضریب گرمایی تلف شده X اختلاف دمای داخل و بیرون گلخانه X ده درصد = مقدار حرارت مورد نیاز گلخانه

نکته: در گلخانه های کره ای برای ایجاد دو جداره در سقف از یک رول پلاستیکی روی سرستون ها استفاده می شود و در شب باز شده و در روز جمع می گردد. در واقع فضای بین قوس و پلاستیک مذکور باعث کاهش اتلاف گرمایی در شب می شود.

انواع تجهیزات گرم کننده گلخانه
تجهیزات گرم کننده گلخانه به 4 سیستم زیر تقسیم می شود:

الف) سیستم دمنده حرارتی ب) سیستم آبگرم یا سیستم حرارت مرکزی ج) سیستم گرمای زیر بستر کشت           د) سیستم بخاری معمولی

الف) سیستم دمنده حرارتی
سیستم دمنده حرارتی از متداول ترین سیستم های گرم کننده در گلخانه ها می باشد.

سیستم دمنده حرارتی از یک سیستم دو جداره تشکیل شده که جداره ی وسط آن بوسیله ی مشعل گازی یا گازوئیل سوز که بشدت گرم شده و دود از لوله خروجی آن به بیرون از گلخانه هدایت می شود که این عمل باعث گرم شدن هوای موجود در جداره ی بیرونی و هوای اطراف جداره ی میانی می شود.
بوسیله دمنده ی قوی، هوای گرم شده در جداره ی میانی، بشدت بوسیله ی لوله ی فلزی یا تونل نایلونی به قطر 30 تا 40 سانتیمتر که در اطراف آن سوارخ هایی تعبیه شده بطور یکنواخت درگلخانه توزیع می شود.

این گونه دمنده های حرارتی نسبتا ارزان و قدرت حرارتی خوبی هم دارند. همچنین راه اندازی و سرویس این سیستم نسبتا ساده است.

از این سیستم ها در گلخانه های موقت و تونل های پلاستیکی استفاده می شود.

نکته: امروزه از جت هیترها نیز استفاده می شود، این سیستم ها گازسوز یا گازوئیل سوز بوده و جایگزین دمنده های حرارتی شده است.

ب) سیستم آبگرم یا سیستم حرارت مرکزی
این سیستم همانند شوفاژ عمل می کند و آب داخل دیگ بوسیله مشعل گازسوز یا گازوئیل سوز در خارج از گلخانه گرم شده و سپس توسط لوله به داخل گلخانه هدایت می گردد.سیستم حرارت مرکزی در گلخانه های دائمی استفاده می گردد و لوله های آبگرم در امتداد دیواره های جانبی گلخانه و بین ردیف های کاشت قرار می گیرد. و همچنین می توان در چندین نقطه از گلخانه رادیاتور قرار داد که آبگرم وارد آنها شده و همچنین با نصب یونیت می توانیم آبگرم را بصورت هوای گرم واردگلخانه نماییم.

محاسن سیستم حرارت مرکزی
– سالم ترین و تمیزترین نوع گرما: گرمای تولید شده در سیستم حرارت مرکزی، عاری از هرگونه آلودگی است. سالم ترین و تمیزترین نوع گرما در سیستم حرارت مرکزی تولید می شود.

– گرم ماندن لوله های آبگرم با قطع شدن ناخواسته سیستم: در صورتی که به هر علت سیستم از کار بیفتد دمای گلخانه بصورت ناگهانی کاهش نمی یابد و شُک به گیاه وارد نمی شود، زیرا آب گرم در داخل سیستم، تا مدتی بحالت گرم باقی می ماند.

– عبور لوله های آبگرم از زیر بستر کشت: با وجود سیستم حرارت مرکزی، امکان استفاده از گرمای زیر بستر کشت بوسیله لوله های آبگرم فراهم می گردد. بخصوص در مناطق سرد، این ویژگی بسیار کارآمد خواهد بود.

عیب سیستم حرارت مرکزی
– هزینه بالا: هزینه نصب و راه اندازی سیستم حرارت مرکزی نسبت به سایر سیستم ها بالاتر است.

ج) سیستم گرمای زیر بستر کشت
از سیستم گرمای زیر بستر کشت، برای سرعت بخشیدن به رشد ریشه استفاده می شود و همچنین می توان در گلخانه های تکثیر برای گرم نگهداشتن بستر کشت بذر یا قلمه استفاده نمود.

سیستم گرمای زیر بستر کشت، برای کشت های گلدانی و تولید نشاء نیز باعث تسریع در جوانه زنی بذر و رشد نشاء خواهد شد.نکته قابل توجه اینکه از این سیستم نمی توان به تنهایی برای تأمین حرارت مورد نیاز فضای داخل گلخانه استفاده کرد و بایستی مشترکاً با سایر سیستم ها استفاده نمود.

د) سیستم بخاری معمولی
در گلخانه های سنتی از بخاری های معمولی استفاده می گردد و بصورت نفت سوز یا گازوئیل سوز می باشند. عیب این روش آلودگی بسیار بالای آنهاست.

تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات گلخانه

سیستم ها و تجهیزات گلخانه در 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
در این آموزش به توضیح درباره “تجهیزات خنک کننده گلخانه” خواهیم پرداخت.

2- سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
در این قسمت به توضیح روش های مختلف خنک کردن گلخانه خواهیم پرداخت:

الف) ایجاد سایه روی گلخانه

ب) استفاده از کولر آبی

ج) استفاده از سیستم میست یا مه افشان

د) سیستم فن و پد (Fan And Pad) یا پوشال و پنکه

الف) ایجاد سایه روی گلخانه
جهت خنک کردن گلخانه از روش های مختلفی می توان استفاده نمود که یکی از این روش ها که در فصل تابستان موثر می باشد، جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب به داخل گلخانه است. بدین منظور لازم است به طریقی سقف گلخانه را پوشانده تا مانع تابش اشعه خورشید بداخل گلخانه شویم.

روش های پوشش سقف گلخانه
– ایجاد سایه در گلخانه با استفاده از سایبان (Shad): با استفاده از یک نوع تور پلاستیکی و گستردن آن بر روی سطح خارجی گلخانه، سایه مناسبی در گلخانه ایجاد می گردد. این تورها سبک و به راحتی قابل نصب می باشند.
در زمان استفاده از این تورها به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته 1: این تورها در رنگ های مختلف وجود دارند که رنگ سبز آن برای ایجاد سایه مناسب تر است.

نکته 2: درشتی یا ریزی بافت این تورها متغییر است و بر همین اساس بین 30 تا 94 درصد تولید سایه می کنند. برای ایجاد سایه در گلخانه می توان از تورهایی که 47 تا 50 درصد ایجاد سایه می کنند استفاده نمود.

نکته 3: طول تورها زیاد و عرض آنها در ابعاد مختلف است و به سادگی به یکدیگر متصل یا دوخته می شوند.
نکته 4: این تورها بسهولت از گلخانه جدا شده و قابل نگهداری می باشد. هنگام نصب یا نگهداری در انبار در صورتی که از آنها مواظبت به عمل آید، دوام زیادی خواهند داشت.

– ایجاد سایه در گلخانه با استفاده از رنگ آمیزی سقف گلخانه: رنگ آمیزی سقف گلخانه مانع تابش مستقیم آفتاب به داخل گلخانه می شود و یکی از راه های خنک کردن گلخانه در فصل تابستان می باشد.

انواع مختلفی از رنگ ها جهت تولید سایه پیشنهاد می شود. چنانچه ترکیبات آنها مناسب انتخاب شود و در پاشیدن آن دقت گردد، روکش خوبی در سقف گلخانه بوجود می آورد و در فصل پاییز و زمستان بسادگی می توان رنگ آمیزی را پاک نمود.

روش های ها رنگ آمیزی سقف گلخانه
روش استفاده از محلول رنگ: رنگ مخصوص برای ایجاد سایه را به نسبت 1 به 5 در آب حل کرده و بصورت یکنواخت در سطح پوشش گلخانه می پاشیم.

روش اندود کردن سطح گلخانه: پاشیدن محلول آب و آهک بر روی سقف گلخانه، به ازای هر 5/4 لیتر محلول آب و آهک، 1 قاشق روغن کتان اضافه کنید تا محلول، به سقف گلخانه بهتر بچسبد. در ضمن جوهرنمک اثر این محلول را براحتی پاک می کند.

ب) استفاده از کولر آبی

ج) استفاده از سیستم میست یا مه افشان

این سیستم در گلخانه های تکثیر استفاده می شود که آب تحت فشار قرار گرفته و از نازل بصورت ذرات بسیار ریز خارج می گردد که دمای هوا را گرفته و باعث خنک شدن محیط می شود.

د) سیستم فن و پد (Fan And Pad) یا پوشال و پنکه

از متداول ترین سیستم های خنک کننده درگلخانه های مناطق خشک بشمار می آید.
سیستم فن و پد از 3 قسمت تشکیل شده است:

– پوشال (Pad)
– پنکه (Fan)
– گردش آب

در این سیستم، پوشال در سمت شمال گلخانه و در دیواره قرار می گیرد و در سمت جنوب، فن ها دقیقاً روبروی پوشال و در دیواره ی مقابل قرار می گیرد. در زمان راه اندازی ابتدا پوشال ها با گردش آب ایجاد شده، کاملا مرطوب می گردد، سپس فن ها را روشن می کنیم که باعث خروج هوا از داخل گلخانه به بیرون می شود و همچنین باعث مکیده شدن هوا از دیواره روبه رویی که پوشال ها نصب شده اند می گردد.

این هوا با عبور از لایه ی مرطوب پوشال ها خنک شده و باعث ایجاد یک جریان هوای خنک و مرطوب در گلخانه می گردد.

نکته: هرچه فاصله پوشال ها و فن بیشتر باشد از کارایی سیستم فن و پد کاسته خواهد شد. بنابراین یکی از دلایلی که طول گلخانه بیشتر از 40 تا 50 متر گرفته نمی شود همین موضوع است.

انواع پوشال (Pad) گلخانه

الف) پوشال از نوع فیبر سلولزی

ب) پوشال کولر که متداول تر می باشد

در هنگام نصب پوشال به نکات زیر توجه گردد:

نکته 1: محلی را برای نصب پوشال انتخاب کنید که بتوان لایه های پوشال را بطور متوالی نصب نمود زیرا در مقایسه نصب آن بطور پراکنده ترجیح داده می شود.

نکته 2: در اثر استفاده پی در پی از پوشال ها ممکن است املاح معدنی آبی که داخل پوشال می شود و بخصوص لایه های فیبری، سوارخ های آن مسدود شده و مانع خروج هوا می شود و باید هر چند وقت یکبار تعویض شود.

نکته 3: لایه های پوشال در فصل زمستان بایستی جدا و خشک شده و در محل مناسبی نگهداری شود و محل پوشال ها با استفاده از پلاستیک پوشانده شود.

برای نصب فن در گلخانه نکات زیر رعایت شود:

نکته 1: فن را طوری تنظیم نماییم که بطور اتوماتیک کار کند. بعنوان مثال می توان تنظیم نمود که ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر روشن باشد.

نکته 2: فن ها را بر روی دیوار مقابل پوشال ها نصب نمایید.

نکته 3: فاصله فن تا پوشال بیشتر از 9 تا 10 متر نباشد.

نکته 4: فن ها بایستی دارای ظرفیت مناسب جهت جابه جایی هوا را داشته باشند.

برای گردش آب در پوشال ها به نکات زیر توجه فرمایید:

نکته 1: آب مورد استفاده در پوشال ها بایستی دارای املاح پایینی باشد، در غیر این صورت بدلیل مسدود شدن نازل ها به مرور کارآیی آن کاهش خواهد یافت.

نکته 2: پمپ مورد استفاده بایستی دارای توان لازم جهت انتقال میزان آب مورد نیاز را داشته باشد و همچنین گردش آب به خوبی صورت گیرد تا تمام سطح پوشال بصورت یکنواخت مرطوب گردد.

نکته 3: پوشال ها در محلی از گلخانه نصب شوند که تا جای امکان سایه باشد.

نکته 4: در زیر پوشال ها از ناودان استفاده می کنیم تا آب گردشی بدون هدرروی بداخل مخزن پمپ انتقال یابد.

نکته 5: جهت جلوگیری از کاهش سطح آب در مخزن از شناور مناسب استفاده گردد.

تجهیزات تهویه ای گلخانه
سیستم ها و تجهیزات گلخانه

سیستم ها و تجهیزات گلخانه در 3 دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

سیستم ها و تجهیزات گرم کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات خنک کننده گلخانه
سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
در این آموزش به توضیح درباره “تجهیزات تهویه ای گلخانه” خواهیم پرداخت.

سیستم ها و تجهیزات تهویه ای گلخانه
تهویه در گلخانه به 3 صورت انجام می گیرد:

استفاده از دریچه های سقفی
استفاده از دریچه های جانبی
استفاده از فن های برقی
انجام تهویه در گلخانه به 3 دلیل انجام می گیرد:

کاهش رطوبت
جهت کاهش رطوبت داخل گلخانه که معمولاً پس از آبیاری ایجاد می گردد. از آنجایی که در رطوبت نسبی بالاتر از 70% عوامل بیماری زای قارچی فعال می شوند، لذا پس از آبیاری با انجام تهویه میزان رطوبت را کنترل می کنیم.
کاهش دما
در فصول گرم یکی از روش هایی که می توان هوای گرم ایجاد شده در گلخانه را خارج نمود، باز کردن دریچه های جانبی و سقفی بطور همزمان می باشد. از آنجایی که هوای سرد وارد شده و باعث حرکت دادن هوای گرم ایجاد شده در داخل گلخانه به سمت بالا می گردد.
تأمین دی اکسید کربن (CO2) مورد نیاز گیاه
از آنجایی که گلخانه فضایی است محدود با مصرف گازکربنیک داخل گلخانه که توسط گیاه صورت می گیرد، غلظت گازکربنیک کاهش می یابد، لذا جهت تأمین آن بایستی تهویه انجام گیرد که معمولاً با انجام عمل تهویه جهت کاهش رطوبت و دما، تأمین گاز کربنیک به خودی خود اتفاق می ا فتد. غلظت گازکربنیک در هوای آزاد، 0.03% می باشد.

شاسی چیست؟
شاسی از نظر لغوی به معنی پنجره ی شیشه ای با قاب چوبی یا فلزی است و از نظر باغبانی، ساده ترین و ارزانترین وسیله ی حفاظت و کشت بذر گیاهان حساس به سرما می باشد.

انواع شاسی
شاسی سرد
شاسی گرم
1- شاسی سرد

جعبه ای بزرگ و بدون ته می باشد با دربی شیبدار بوده که ارتفاع دیواره ی بلند آن 50 سانتیمتر و رو به شمال ساخته می شود و ارتفاع دیواره کوتاه آن که رو به جنوب می باشد 20 تا 30 سانتیمتر در نظر گرفته می شود. شاسی بر روی این جعبه قرار می گیرد.

ابعاد شاسی، 90×80 سانتیمتر می باشد.
برای جذب بیشتر حرارت نور خورشید، شیب شاسی به سمت جنوب در نظر گرفته می شود.
در کف شاسی، 10 سانتیمتر خاک و کود ریخته می شود و محل احداث شاسی نباید زیر سایه باشد.

در اصفهان، حدود 15 اسفندماه از شاسی برای کشت بذر وگرفتن نشاء خیار، گوجه فرنگی و بادمجان استفاده می شود.

زمان استفاده از شاسی در مناطق معتدل، قبل از پایان کامل سرمای زمستان می باشد و در زمانی که به بذر کاشته شده در فضای آزاد هنوز دما و سردی خاک اجازه ی جوانه زنی و رشد نمی دهد، می توانیم کشت در شاسی سرد را انجام دهیم.

موارد استفاده از شاسی سرد
الف) کشت زودتر از زمان معمول: با استفاده از شاسی می توانیم کشت بذر و ایجاد نشاء را زودتر از زمان معمول که در فضای باز انجام می شود را انجام دهیم.

ب) کشت در پاییز و ماه آخر زمستان

ج) هم دما سازی گیاهان، با فضای بیرون گلخانه: قلمه هایی که در داخل گلخانه ریشه دار شده اند و بایستی به فضای آزاد منتقل شوند، قبل از اینکه این گیاهان مستقیما وارد فضای آزاد شوند، به شاسی سرد منتقل می شوند. شاسی سرد دمایی متعادل بین دمای گلخانه و دمای فضای بیرون دارد. بعد از اینکه قلمه ها را در شاسی قرار دادیم کم کم درب شاسی را باز نگه می داریم تا گیاهان داخل شاسی سرد، به شرایط فضای آزاد عادت نمایند و سپس گیاهان را از شاسی سرد به فضای آزاد منتقل می کنیم.

2- شاسی گرم
شاسی گرم، دارای مشخصات ظاهری کاملا شبیه به شاسی سرد می باشد با این تفاوت که در شاسی گرم سیستم گرم کننده استفاده می شود.

جهت تأمین گرما در شاسی گرم از 3 روش زیر استفاده می شود:

الف) استفاده از المنت های برقی یا حرارتی در شاسی

ب) استفاده از لوله های آب گرم در کف شاسی

ج) استفاده از تخمیر کودی در کف شاسی

این سیستم ها، در کف شاسی قرار گرفته و روی آنها با ماسه پر می شود. در این سیستم امکان کشت مستقیم وجود ندارد. کاشت را در گلدان یا جعبه ی کشت انجام می دهیم و سپس به داخل شاسی گرم منتقل می کنیم.

متداول ترین روش برای تأمین حرارت در شاسی گرم، تخمیر کودی می باشد.

کوش چیست؟
کوش یک اصطلاح فرانسوی به معنی لایه، قشر و طبقه است. توضیح اینکه برای تولید حرارت در شاسی گرم می توانیم از روش تخمیر کودی در کف شاسی استفاده کنیم که در اثر فعالیت میکروارگانیسم های موجود در موادی مانند کود اسبی یا کود گاوی یا کود گیاهی (مثل خاک برگ) در درون شاسی، گرمای مورد نیاز تولید می گردد، گرمای تولید شده به این روش را، کوش می نامند.

بر اساس مقدار کود درون شاسی و دمای ایجاد شده، 3 نوع کوش داریم:
الف) کوش گرم

ب) کوش نیمه گرم

ج) کوش سرد

انواع کوش ترکیب و ضخامت کود دمای ایجاد شده مدت زمان

کوش گرم کود تازه اسبی به ضخامت 60 سانتیمتر 18 تا 20 درجه سانتیگراد 1.5 ماه

کوش نیمه گرم کود تازه اسبی + کود پوسیده گاوی به ضخامت 50 سانتیمتر 12 تا 15 درجه سانتیگراد 2 ماه

کوش سرد 3 قسمت خاکبرگ+1 قسمت کود تازه اسبی،ضخامت 40تا50سانتیمتر 10 درجه سانتیگراد 1 ماه

جعبه کشت چیست؟
جعبه کشت جهت تهیه نشاء و ریشه دارکردن قلمه در گلخانه و شاسی بکار می رود.

جنس اغلب جعبه های کشت، چوبی یا پلاستیکی می باشد گاهی نیز از فلز و سیمان استفاده می شود و بسته به نوع گیاه و هدف کار، اندازه ی آن متفاوت است. معمولا ابعاد آن به صورت 40×60 و به ارتفاع 15 سانتیمتر می باشد

mm

ارایه تمامی خدمات فنی و مهندسی، مشاوره، طراحی، نظارت و اجرا در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی

1- باغبانی (شامل: طراحی، احداث، احیا، نوسازی و مدیریت باغ‌ها – احداث، نظارت، توسعه و مدیریت انواع گلخانه – احداث واحدهای پرورش قارچ خوراکی – طراحی، نظارت و اجرای فضای سبز – گل و گیاه زینتی و دارویی – احداث نهالستان – تهیه و تولید و توزیع نهال – نظارت و اجرای طرح طوبی- تهیه انواع وسایل باغبانی و سایر نهاده‌ها و…)،

2- زراعت (شامل: احداث و توسعه مراکز تهیه و توزیع بذر – احداث، ایجاد و نظارت مزارع – تهیه و تولید نشای انواع سبزی و صیفی – تهیه و توزیع انواع کود و سایر نهاده‌ها و…)،

3- گیاه‌پزشکی (شامل: ردیابی، کنترل و مبارزه با آفات و بیماری‌ها – تهیه و توزیع سموم – کلینیک‌های گیاه‌پزشکی)،

4- ترویج و بهره‌برداری (مشاوره و ایجاد شرکت‌های تعاونی تولید – ایجاد شبکه مشاوره‌ای کشاورزی – برگزاری کلاس‌های ترویجی – عملیات آموزشی و بازدید آموزشی – تجهیز و توسعه مراکز ترویجی)،

5- مطالعه و تهیه پروژه‌های اجرایی کشاورزی،

6- اجرای طرح‌های تحقیقاتی، علمی و پژوهشی کشاورزی،

7- ارایه طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی،

8- نظارت فنی بر واحدهای کشاورزی، توسعه و مدیریت انواع گلخانه

9- تأمین نیروی انسانی جهت طرح‌هایی کشاورزی.

strawberrie (2)

“توت فرنگی” با طعم “یاشیل اینجی”

توت فرنگی تازه تابستانی یکی از محبوب ترین، با طراوت ترین و سالم ترین میوه ها

 
فواید و ارزش غذایی توت فرنگی

توت فرنگی تازه تابستانی یکی از محبوب ترین، با طراوت ترین و سالم ترین میوه های جهان است. توت فرنگی های وحشی از زمان روم باستان محبوب بوده اند و برای طیف گسترده ای از اهداف دارویی مانند کاهش التهاب، تب، سنگ کلیه، بوی بد دهان، نقرس و دیگر بیماری ها استفاده می شده است.

امروزه بیش از 600 گونه توت فرنگی وجود دارد. انواع توت فرنگی های شیرین و ملس که در میان میوه ها و سبزیجات دارای آنتی اکسیدان بالا، رتبه 10 را دارد. فلاونوئید بالای موجود در توت فرنگی، یک موضوع مورد پژوهش در بسیاری از مطالعات حمایت از منافع بهداشتی است که توصیه شده توت فرنگی به طور منظم مصرف شود.

توت فرنگی سرشار از مواد مغذی ضروری، ویتامین C ، پتاسیم، اسید فولیک و فیبر است. یک فنجان توت فرنگی 160 درصد از ویتامین C توصیه شده در روز را تامین می کند و فقط 50 کالری دارد. یک فنجان توت فرنگی معادل 166 گرم است.

توت فرنگی سرشار از آنتی اکسیدان آنتوسیانین، ellagic acid، کورستین و کامپفرول است که همه این ها از بدن در برابر ابتلا به انواع خاصی از سرطان حفاظت می کنند.

فواید توت فرنگی برای سلامتی

 

مزایای مصرف میوه هایی مثل توت فرنگی بی نهایت است. زمانی که مصرف مواد غذایی گیاهی بالا می رود، خطر ابتلا به بیماری های قلبی، دیابت و سرطان کاهش پیدا می کند.

مصرف بالای میوه ها و سبزیجات با پوست و موی سالم، افزایش انرژی و وزن پایین همراه است. افزایش میزان مصرف میوه ها و سبزیجات به طور قابل توجهی خطر ابتلا به بیماری چاقی و مرگ و میر کلی را کاهش می دهد.

بیماری های قلبی:

مصرف منظم آنتوسیانین ها و فلاونوئیدهای موجود در انواع توت فرنگی خطر ابتلا به بیماری های قلبی را 32 درصد در زنان جوان و میان سال کاهش می دهد. بر اساس مطالعه ای در دانشگاه نورویچ در انگلستان، گفته شده زنانی که در هفته سه وعده توت فرنگی یا زغال اخته مصرف می کنند از سلامت بیشتری برخوردار هستند.

فلاونوئید کوئرستین موجود در توت فرنگی، ضد التهاب طبیعی است که باعث کاهش خطر ابتلا به آترواسکلروز و محافظت از بدن در برابر آسیب های ناشی از LDL کلسترول می شود. کوئرستین همچنین اثرات ضد سرطان نیز دارد.

محتوی بالای پلی فنل در توت فرنگی ممکن است با جلوگیری از ساخت پلاکت و کاهش فشار خون از طریق مکانیسم های ضد التهابی، خطرات ابتلا به بیماری های قلبی عروقی را کاهش دهد.

مطالعات دیگر نشان داده اند که خوردن توت فرنگی سطوح هموسیستئین را کاهش می دهد. هموسیستئین یک اسید آمینه در خون است که با آسیب رساندن به لایه های داخلی عروق مرتبط است.

فیبر و پتاسیم موجود در توت فرنگی به سلامت قلب کمک می کنند. در یک مطالعه نشان داده شده که کسانی که در روز 4069 میلی گرم پتاسیم در روز مصرف می کنند، خطر مرگ ناشی از بیماری های ایسکمیک قلبی در آن ها 49 درصد کاهش پیدا می کنند. در مقایسه، کسانی که روزانه پتاسیم کمتری (1000 میلی گرم در روز) مصرف می کنند در معرض خطر بیشتری هستند.

سکته مغزی:

مطالعات نشان داده اند که آنتی اکسیدان های کوئرستین، کامپفرول و آنتوسیانین موجود در توت فرنگی باعث کاهش تشکیل لخته خون مضر مرتبط با سکته مغزی می شود. مصرف پتاسیم بالا با کاهش خطر سکته مغزی مرتبط است.

فشار خون: با توجه به محتوی بالای پتاسیم موجود در توت فرنگی، در افراد با فشار خون بالا برای خنثی کردن اثر سدیم در بدن، مصرف توت فرنگی توصیه می شود. مصرف کم پتاسیم به اندازه مصرف بالای سدیم به عنوان یک عامل در ایجاد فشار خون بالا خطرناک است.

با توجه به یک سری مطالعات، نشان داده شده تنها 2 درصد از بزرگسالان آمریکایی 4700 میلی گرم پتاسیم توصیه شده در روز را مصرف می کنند. همچنین باید توجه داشت که مصرف بالای پتاسیم، خطر مرگ ناشی از بیماری ها را کاهش می دهد.

یبوست:

خوردن غذاهای سرشار از فیبر و آب مانند توت فرنگی، هندوانه، انگور و طالبی می توانند بدن را هیدراته نگه دارند و باعث منظم شدن حرکات روده می شوند. فیبر برای به حداقل رساندن یبوست و افزایش حجم مدفوع ضروری است.

آلرژی و آسم:

با توجه به اثرات ضد التهابی کورستین، مصرف توت فرنگی ممکن است به کاهش علائم آلرژی مانند آب ریزش بینی، آب ریزش از چشم و کهیر کمک کند. مطالعات متعدد نشان داده که که با مصرف بعضی از مواد مغذی مانند ویتامین C بروز آسم کمتر اتفاق می افتد. توت فرنگی یکی از میوه های با میزان بالای ویتامین C می باشد.

دیابت:

توت فرنگی یکی از میوه های با قند پایین و فیبر بالا است که به تنظیم قند خون و پایین نگه داشتن آن کمک کرده و از بالا رفتن قند خون نیز جلوگیری می کند. توت فرنگی یک میوه منتخب برای افراد دیابتی است، زیرا میزان قند موجود در توت فرنگی نسبت به میوه های دیگر پایین تر است و به کاهش قند خون نیز کمک می کند.

محققان در سال 2011 کشف کردند که خوردن 37 توت فرنگی در روز به میزان قابل توجهی عوارض دیابت مانند نوروپاتی و بیماری های کلیوی را کاهش می دهد. مطالعات نشان داده یک فلاونوئید فراوان در توت فرنگی به نام fisetin، بقای نورون ها در محیط کشت را ترویج می دهد و باعث افزایش حافظه می شود و از عوارض کلیه و مغز در افراد دیابتی پیشگیری می کند.

بارداری:

مصرف کافی اسید فولیک توسط زنان باردار از نقص لوله عصبی در نوزادان پیشگیری می کند و برای آن ها ضروری می باشد. توت فرنگی دارای مقادیر قابل توجهی اسید فولیک است.

افسردگی:

فولات ممکن است از طریق جلوگیری از تشکیل بیش از حد هموسیستئین در بدن، به افسردگی کمک می کند. هموسیستئین از رسیدن خون و مواد مغذی به مغز جلوگیری می کند . هموسیستئین اضافی در تولید هورومون های ایجاد احساس خوب سروتونین، دوپامین و نوراپی نفرین تداخل ایجاد می کند. هورمون های ایجاد کننده احساس خوب باعث تنظیم خلق و خوی ، خواب و اشتها می شوند.
کلسترول بد با مصرف توت فرنگی کاهش می یابد، یک تیم از داوطلبان در طول یک ماه، روزی نیم کیلو توت فرنگی می خورده اند تا ببینند آیا پارامترهای خون بعد از یک ماه تغییر می کند یا نه. در پایان ماه به طور غیر معمول و قابل توجهی سطح کلسترول و تری گلیسیرید کاهش پیدا کرده بود. این آزمایش توسط دانشمندان ایتالیایی و اسپانیایی انجام شده است.

با این تفاسیر توت فرنگی را بیشتر به رژیم غذایی خود اضافه کنید.
ریسک ها و اقدامات احتیاطی

گروه کاری محیط زیست هر سال یک لسیت از میوه ها و سبزیجاتی که آفت کش برای رشد آن ها زیاد استفاده می شود را معرفی می کند. توت فرنگی یکی از میوه هایی است که توصیه می شود برای اطمینان از کاهش خطر آفت کش ها، از نوع ارگانیک آن تهیه شود.

اگر نمی توانید محصولات ارگانیک تهیه کنید ناراحت نباشید. منفعت خوردن محصولات غیر ارگانیک بسیار بیشتر از نخوردن آن ها است.

Beta-blockers، یک نوع دارو است که برای بیماری های قلبی تجویز می شود و می تواند سطح پتاسیم در خون را افزایش دهد. در هنگام مصرف این دارو باید در مصرف غذاهای پتاسیم دار اعتدال را رعایت کرد.

مصرف پتاسیم بیش از حد برای کسانی که بیماری کلیوی دارند مضر است. اگر کلیه ها نتوانند پتاسیم اضافی را از خون خارج کنند، ممکن است کشنده باشد.

Strawberries 101: Nutrition Facts and Health Benefits

ارزش غذایی 100 گرم توت فرنگی :

کربوهیدرات های توت فرنگی

توت فرنگی تازه آب بسیار زیادی دارد، بنابراین کربن موجود در آنها بسیار کم است (کمتر از 12 گرم کربن در هر 100 گرم).

اکثر کربوهیدرات ها از قندهای ساده مانند گلوکز، فروکتوز و ساکارز تهیه می شود، اما توت فرنگی مقادیر کمی فیبر دارند. در هر 100 گرم توت فرنگی کمتر از 6 گرم کربوهیدرات وجود دارد. شاخص گلیسمی توت فرنگی 40 است، که نسبتا کم است. و این به این معنی است که توت فرنگی باعث افزایش شدید قند خون نمی شود و افراد دیابتی بدون نگرانی می توانند آن را مصرف کنند.

فیبر توت فرنگی

حدود 26 درصد محتوای کربوهیدرات در توت فرنگی به شکل الیاف است. یک ظرف کوچک توت فرنگی 3 گرم فیبر به صورت محلول و نامحلول دارد. این الیاف رژیمی به تغذیه باکتری های مفید در روده کمک می کنند و باعث سلامت گوارش شما می شود. همچنین خوردن توت فرنگی باعث کاهش وزن می شود و می تواند از بسیاری بیماری ها جلوگیری کند. کربوهیدراتی که در توت فرنگی وجود دارد، بیشتر از الیاف و قندهای ساده تشکیل شده است. آنها در مقایسه با شاخص گلیسمی، سطح نسبتا کمی دارند که از افزایش شدید قند خون جلوگیری می کنند.

ویتامین ها و مواد معدنی توت فرنگی

فراوان ترین ویتامین ها و مواد معدنی که در توت فرنگی وجود دارد، در زیر آورده شده است.

 • ویتامین C: توت فرنگی یک منبع عالی از ویتامین C، آنتی اکسیدان است که برای سیستم ایمنی بدن و سلامت پوست مهم است.
 • منگنز: منگنز در بسیاری از دانه ها، حبوبات، میوه ها و سبزیجات یافت می شود، این عنصر، برای بسیاری از فرآیندهای بدن مهم است.
 • فولات (B9): یکی از انواع ویتامین های B است که برای رشد بافت طبیعی و عملکرد سلولی بدن بسیار مفید است. فولات برای بدن بانوان باردار و سالمندان بسیار مفید است.
 • پتاسیم: پتاسیم معدنی برای بدن ضروری است که به تنظیم فشار خون کمک می کند.

توت فرنگی همچنین مقدار کمی آهن، مس، منیزیم، فسفر، ویتامین B6، ویتامین K و ویتامین E دارد. توت فرنگی منبع خوبی از ویتامین C، منگنز، فولات (B9) و پتاسیم است و حاوی مقدار کمی ویتامین و مواد معدنی دیگر است.

 سایر ترکیبات گیاهی توت فرنگی

توت فرنگی پر از آنتی اکسیدان و ترکیبات گیاهی مفیدی است که در این زیر آورده ایم:

پروسیانیدین

این آنتی اکسیدان ها معمولا در قسمت گوشتی توت فرنگی و دانه ها یافت می شوند که برای سلامتی بسیار مفید هستند. توت فرنگی حاوی مقادیر بالایی از ترکیبات گیاهی مفید و آنتی اکسیدان ها مانند پلاگرونیدین، اسید الیگیتانین ها و پروکاریانین است.

آنتوسیانین ها

بیش از 25 آنتوسیانین مختلف در توت فرنگی یافت شده است. که پلاگرانژینید از همه بیشتراست. آنتوسیانین ها مسئول رنگ های روشن میوه ها و گل ها هستند. و معمولا در پوست میوه متمرکز می شوند، اما انواع توت ها مانند توت فرنگی بیشتر آنتوسیانین ها را در گوشت خود نگه می دارند. محتوای آنتوسیانین معمولا با شدت رنگ متناسب است، و باعث رشد بیشتر میوه ها می شود. خوردن غذاهایی که آنتوسیانین زیادی دارند برای سلامتی بسیار مفید هستند، مخصوصا برای قلب فواید زیادی دارند. پلگرگونين مهمترين آنتوسيانين در توت فرنگي است و باعث می شود رنگ توت فرنگی، قرمز روشن شود.

الیگیتانین ها و الیگیک اسید

مقدار زیادی از اسید الیگیک در توت فرنگی پیدا می شود، اسید الیگیک یک آنتی اکسیدان پلی فنول است که می تواند فواید زیادی برای سلامت بدن داشته باشد. الیگیتانین با اسید الیگیک در ارتباط است و الیگیتانین ها در روده به اسید الیگیک تبدیل می شود.

توت فرنگی دارای مقدار زیادی آنتی اکسیدان های فنول است و سطح آن در توت فرنگی 2 تا 11 برابر بیشتر از سایر میوه ها است. آنتی اکسیدان هایی مانند الیگیتانین ها و اسید الیگیک ها، به مقدار زیادی در توت فرنگی وجود دارند، که فواید زیادی برای سلامتی بدن دارند. آنها می توانند با باکتری ها مبارزه کنند و از سرطان جلوگیری می کنند. همچنین الاياتيانين ها و اسيد اللاژيك، آنتي اكسيدان هاي بسيار قدرتمندی هستند که در توت فرنگي وجود دارند که فواید زیادی برای سلامتی بدن دارند.

\nutrients
https://www.instagram.com/p/BxLErVzlgrY/?utm_source=ig_web_copy_link

از اعتماد شما ممنون و سپاسگزاریم.
صمیمانه منتظر شنیدن هرگونه انتقاد و پیشنهاد در جهت بهبود عملکردمان، و رضایتمندی شما عزیزانمان هستیم.شما می توانید با هماهنگی قبلی ،همه روزه به مجموعه گلخانه های شرکت مراجعه نمایید و این محصول را خود ، شخصاً ،برداشت کرده و بصورت تازه مصرف نمایید . #U_pick را با شرکت یاشیل_اینجي_آذربایجان تجربه کنید شما عزیزان، شخصا، می توانید میوه های دلخواهتان را برداشت کنید و با برداشت محصول همچون کشاورزان زحمتکش، از این کار لذت کافی را برده باشید. ملاقات مجدد شما را آرزومندیم. لحظات شیرینی که در مجموعه ما یادگار شد ….

1-تمام تصاویر با هماهنگی قبلی عزیزان منتشر شده.
2-تعدادی از تصاویر نیز توسط عزیزانمان گرفته شده و در اختیار ما قرار گرفته است.

آدرس ما: اورمیه، جاده سلماس، بالاتر از جهاد کشاورزی استان،(۵۰۰ متر به سمت فرودگاه ، نرسیده به پل هوایی عابر پیاده) فرعی روستای “کولق”مجتمع آموزش عالی جهاد دانشگاهی، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی، اتاق ۱۰۱( لطفا یک روز قبل با شماره “۰۹۱۴۹۴۳۸۶۳۷ “، هماهنگ کنید)

Untitled

پخش مستند “یاشیل اینجی آذربایجان” از شبکه تلویزیونی “ایران کالا”

گسترش نام شرکت ” #ارومیه_یاشیل_اینجي_آذربایجان “به وسعت ایران،
شرکت #ارومیه_یاشیل_اینجی_آذربایجان مستقر در مرکز رشد واحد های فن آور جهاد دانشگاهی ارومیه، تمام برنامه ها و مشاوره ها و اهداف و فعالیت های کشاورزی و تولید محصولات گلخانه ای خود را بر پایه تولید محصولات سالم کشاورزی بنا نهاده ، که با سپری شدن مدت زمان طولانی ( حداقل ۷ سال ) وارد پروسه کشاورزی ارگانیک خواهد شد. در این راستا صمیمانه قدردان کلیه تهیه کنندگان و مستندسازانی هستیم که کمک حال مجموعه ما بودند و در این راستا هنوز مسیری ناهموار در انتظار ماهست که دلگرمی ما به وجود باغداران و کشاورزانی هست که “پیشرو تر “از ما هستند . امیدواریم بتوانیم به تعهدمان جامه عمل بپوشانیم. در پایان از کارگردان و تهیه کنندگان و فیلمبردارانی که در تهیه این مستند برای شبکه تلویزیونی “ایران کالا” متحمل زحماتی شدند ممنون و سپاسگزاریم.#گیاهچه_فیسالیس #گیاهچه_لمون_گراس #گیاهچه_آناناس

9a85e5f1-55b1-4523-8df3-176a3bbfc3ae

بازدید جناب آقای مهندس علی مصطفوی معاونت محترم سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، آیین افتتاحیه چهارمین دوره همایش ملی تبیین حقوق شهروندی با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، جمعی از اساتید برجسته حقوق و صاحبنظران بین المللی این عرصه در تاریخ 8 اسفندماه 97 در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی استان برگزار شد.

محور ویژه همایش “شهروند ایرانی، حقوق و تولید ایرانی” است و “توسعه و حقوق شهروندی”، “اشتغال و حقوق شهروندی”، “خودکفایی و حقوق شهروندی”، “امنیت سرمایه و حقوق شهروندی”، “کسب و کار مجازی و حقوق شهروندی” و “سیاست اقتصادی، اقتصاد سیاسی و حقوق شهروندی” از دیگر محورهای اصلی این همایش ملی می باشد.

جناب آقای مهندس مصطفوی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و سرکار خانم تاجفر مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری آذربایجان غربی از مجتمع گلخانه ای جهاد دانشگاهی استان ( مجتمع یاشیل اینجی) بازدید کردند(مجموعه گلخانه های شرکت #ارومیه_یاشیل_اینجي_آذربایجان)

#ارومیه_یاشیل_اینجي_آذربایجان

#ارومیه_یاشیل_اینجي_آذربایجان

رومیه_یاشیل_اینجي_آذربایجان

IMG_50071

فیسالیس میوه ای باچندین طعم متفاوت و ارزش غذایی بالا

کاشت تا برداشت گیاه فیسالیس

فیسالیس از گیاهان بومی مناطق معتدل گرم و نیمه گرمسیری در جهان می باشد. فیسالیس گیاهی علفی است که تقریبا شبیه گوجه فرنگی می باشد. فیسالیس میوه ای نارنجی رنگ است که در اندازه و شکل و ساختار مشابه یک گوجه فرنگی کوچک است.

میوه فیسالیس در کیسه های کاغذی شکل پوشیده می شود که این کیسه میوه را از آفات حفظ می کند. میوه فیسالیس در بافت، شبیه گوجه فرنگی است و عطر و طعم آن مخلوطی از آناناس و میوه های ترش مثل توت فرنگی می باشد. فیسالیس را می توان به صورت خام استفاده کرد و همچنین می توان آن را در دسر و مربا و ژله هم به کار برد. فیسالیس را می توان مانند انجیر، زردآلو و انگور خشک کرد .

جهت تهیه میوه تر و تازه فیسالیس

ویژگیهای مورفولوژیک

برگ: برگهای فیسالیس به صورت متناوب و قلبی تا بیضوی شکل و کرکدار است و حاشیه برگ ها به صورت ساده می باشد. طول دمبرگ بین 4 -5 سانتی متر و پهنک برگ به ابعاد 6 در 5/3 سانتی متر است.

گل:  گل های عروسک پشت پرده، در زاویه بین برگ ها و شاخه اصلی تولید می شوند و به رنگ های سفید، آبی، زرد و ارغوانی دیده می شوند گل آذین منفرد و هرمافرودیت، دارای گلهای متقارن با تخمدان تحتانی می باشد که از 5 کاسبرگ پیوسته و 5 گلبرگ به رنگ زرد کمرنگ با لکه های سیاه و کرکدار، 5 پرچم و یک مادگی تشکیل گردیده است.

تخمدان گلهای فیسالیس، دوبرچهای پیوسته بوده و تخمک های زیادی در هر برچه به رنگ سبز روشن و بدون کرک در آن دیده می شود. لازم به ذکر است که فیسالیس تقریبا در سرتاسر سال گلدهی و باردهی دارد.

ریشه: ریشه گیاه ، افشان و سطحی می باشد. البته در برخی از گونه ها اندامی شبیه ریزوم نیز دیده می شود.

ساقه: ساقه فیسالیس، راست، چهار گوش و تو خالی و بدون دمبرگ می باشد.

میوه:میوه فیسالیس از نوع سته بوده و در پوششی از کاسبرگ محصور شده است. این میوه دارای رنگ های زرد طلایی ، نارنجی روشن و قرمز و بنفش  است و مقدار زیادی دانه به رنگ قهوهای مایل به زرد دارد. لازم به ذکر است طول میوه تقریبا 3 سانتیمتر و قطر آن، به 5/2 سانتی متر می رسد.

از شاخص های رسیدگی میوه فیسالیس می توان به تغییر رنگ زمینه از سبز به نارنجی یا زرد طلایی اشاره کرد.

چنانچه با فشارسنج، رسیدگی میوه کنترل گردد، بایستی تحمل نیروی معادل 5/4 نیوتن را داشته باشد. تجمع مواد جامد محلول و تغییر نوع مواد پکتینی از دیگر شاخص های رسیدگی عروسک پشت پرده می باشد. بطوری که قند کل میوه در زمان برداشت بالای 6 % و مواد جامد محلول 16 – 8 % و اسیدیته میوه نیز 92 -73 % و pH آن بین 4/3 – 7/4 باشد.محتویات میوه فیسالیس در 100 گرم میوه عبارتست از:

85 گرم آب، 85 کیلوکالری انرژی، 7/0 گرم چربی، 1 میلی گرم آهن، 9/1 گرم پروتئین، 2%چربی، 3 میلی گرم بتاکاروتن، 8 گرم مواد قندی، 9 میلی گرم کلسیم، 40 میلی گرم فسفر، 8/2 میلی گرم نیاسین، 11/0 گرم تیامین، 11 میلی گرم ویتامین ث، 4/ 0میلی گرم ریبوفلاوین و 720 واحد ویتامین آ می باشد.

روش کاشت فیسالیس

قبل از کاشت حتما زمین را قارچ کش بزنید.کاشت ازطریق بذر امکان پذیراست. بهترین روش کاشت از طریق نهال می باشد.زمان کاشت از اواسط اسفندماه تا اواخر فروردین ماه است.بذررا در سینی نشا بکارید و بعد از 35تا40 روزبه زمین اصلی انتقال دهید.

فیسالیس را می توان در تمامی فصول سال در گلخانه کشت نمود.بعد از کاشت جوانه زنی به سرعت انجام میگیرد.بهترین نوع خاک برای فیسالیس خاک سبک بدون کود مناسب است.ترکیب های:پیت ماس + کوکوپیت وخاک ساحلی مناسب است.سینی نشاء تا جوانه زنی مرطوب باشد وهرروز آبیاری گردد،بعد از جوانه زنی هر موقع خاک خشک شد آب داده شود.بعد از15تا20 روز بذرها جوانه میزند.نهال ها به اندازه 10تا 20سانت رشد کردند آن را جهت کشت انتقال دهید.

گیاه فیسالیس در خاک های شنی که غنی هستند به خوبی رشد می کند. اگر خاک خیلی غنی باشد باعث تشویق تولید زیاد برگ و کاهش باردهی و محصول می شود.دادن کود متوسط، باعث رشد رویشی بیش از حد و کاهش گل دهی می شود.هرچه مقدار کود دهی کمتر باشد میزان محصول بیشتر است.جوانه سبز شده را از وزش باد دور نگه دارید.مکان آفتابی و پر نور مناسب رشد است.فیسالیس خود گرده افشان است ، در صورتی که در منزل و یا گلخانه کشت شود برای گرده افشانی بهتر می توان لرزشی ملایم به بوته وارد کرد. در فضای آزاد باد این عمل را انجام می دهد. بوته ها در شرایط مساعد تا ارتفاع 1-3 متر می رسند

خاک

خاک سبک بدون کود مناسب است. ترکیب:پیت ماس + کوکوپیت و خاک باغچه مناسب است.فیسالیس در خاک های شنی که تقریبا غنی هستند به خوبی رشد می کند. اگر خاک خیلی غنی باشد باعث تشویق تولید برگ و کاهش باردهی می شود. حتی دادن کود متوسط، باعث رشد رویشی بیش از حد و کاهش گل دهی می شود. بازده بالا با کود کم و یا بدون کود به دست آمده است.

نور و دما

گیاه معمولا به طور طبیعی پر پشت است، اما می توان نوک شاخه های در حال رشد که کمتر از 30 سانتی متر هستند را هرس کرد، این کار باعث تشویق به رشد می شود. در مناطقی که سرما یک مشکل است، برای بوته باید محافظ فراهم شود. برای جلوگیری از تاثیر سرما می توان روی بوته پوشش های پلاستیکی قرار داد. همچنین می توان گلدان را به یک جای امن منتقل کرد.جوانه سبز شده را از وزش باد دور نگه دارید.مکان آفتابی و پر نور مناسب رشد است.

آبیاری

فیسالیس به آبیاری مداوم نیازندارد تا بتواند محصول خوبی بدهد. اگر خاک مشکل زهکشی دارد گیاه باید در شیب ملایم کاشته شود. زمانی که میوه ها به بلوغ رسیدند آبیاری را باید قطع کرد. گیاه فیسالیس در طول خشکسالی خفته می شود. در صورت لزوم می توان برای گیاه داربست درست کرد.فیسالیس به هرس خیلی کمی نیاز دارد مگر این که گیاه روی داربست باشد. برای هرس شاخه های رو به رشد را باید کمی کوتاه کرد.

آفات و بیماریها

فیسالیس به طور اختصاصی فاقد بیماری یا آفت می باشد اما مهمترین آفات آن همان آفات و بیماریهای مشترک گوجه و فلفل مانند شته، مگس سفید مینوز و کنه تارعنکبوتی می باشد.

مهمترین بیماری های میوه مذکور نیز نماتد آفریقای جنوبی است که خسارت فراوانی را وارد نموده و همچنین بیماری و آفات دیگری چون عنکبوت قرمز، خرگوش صحرایی، سوسک کک Chrysomelidae ، بیماری کپک پودری و نقطه برگ باکتریایی Xanthomonas گزارش گریده است.

برداشت

میوه را زمانی می توان برداشت کرد که روی زمین بیفتد. میوه بالغ را می توان چند ماه نگه داری کرد. فیسالیس را فقط به صورت رسیده بخورید، توجه داشته باشید که پوشش این میوه سمی است.

ماندگاری این میوه بسیار خوب است، ۱۰ روز به طور طبیعی بیرون از یخچال و تا ۳ ماه ، در یخچال و در دمای ۲ درجه بالای صفر ، با همان طراوت و تازگی می ماند.میوه فیسالیس به دلیل قرار گرفتن در لفاف كاغذی شكل فاقد هرگونه آلودگی و عوامل بیماری زا است.میوه این گیاه به صورت تازه و یا خشک (مانند کشمش) قابل مصرف می باشد.میوه ی آن مانند پرتقال ، رنگ نارنجی متمایل به زرد دارد و از لحاظ شکل ظاهری و ساختار ، شبیه یک گوجه فرنگی کوچک است. بو و طعم آن بیشتر شبیه توت فرنگی و یا مخلوطی از طعم آناناس و گوجه فرنگی است.گیاه فیسالیس بسته به اینکه در محیط گلخانه ای کاشته شده و یا در فضای باز پرورش داده می شود، زمان شکوفه دهی و میوه دهی آن متفاوت است، اما در کل می توان گفت که زمان میوه دهی این گیاه ماه های خرداد، مرداد و مهر می باشد.

خواص داروئی

دافع اسید اوریک، نقرس، روماتیسم، ناراحتیهای کلیه و میزراه ها (مجاری ادرار) و دارای ویتامین ث.

                                خواص میوه فیسالیس


میوه فیسالیس (Physalis) دارای بافتی همچون گوجه فرنگی و ترکیبی از طعم میوه های توت فرنگی، گیلاس، کیوی و آناناس است. این میوه از رده گیاهان تک لپه ای و از رسته بادنجان سانان است که به دلیل قرار گرفتن در لفاف کاغذی شکل فاقد هرگونه آلودگی و عوامل بیماری زا است و بدون نگهداری در یخچال بیش از 10 روز ماندگاری دارد و در صورت نگهداری در یخچال حدود 2 ماه مدت زمان ماندگاری این میوه نیز افزایش می یابد.میوه فیسالیس با یک لایه کاغذی شکل، به صورت کامل در برگرفته شده است و می توان آن را در سالاد، دسر مربا و ژله به کار برد و یا اینکه مانند انگور یا هر نوع میوه دیگری، به تنهایی و یا خشک شده مصرف کرد

* فیسالیس منبع غنی و طبیعی از آنتی اکسیدان ها بوده و ویتامین های A، E، C، P و F را در خود دارد. این میوه بدن انسان را در مقابل خنثی سازی رادیکال های آزاد که موجب بروز بیماری هایی چون سرطان، سکته قلبی، پروستات، آسم و آلرژی می شود، حفاظت می کند.فیسالیس سه برابر لیمو، ویتامین C دارد و دارای خاصیت تقویت کننده سیستم دفاعی بدن، ضد باکتری و ضد ویروسی است؛ خوب است بدانیم ویتامین های B کمپلکس در این میوه مانند تیامین برای سوخت و ساز سالم بدن، پوست، چشم و مغز لازم است. پکتین نوعی فیبر موجود در این میوه است که کاهش دهنده کلسترول است.فیسالیس غنی از مواد معدنی مانند آهن، پتاسیم، فسفر و منیزیم است.سرطان :فیسالیس زرد حاوی مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و خواص ضد التهابی هستند که رادیکال های آزاد بدن را کاهش داده و با افزایش آپوپتوز و مرگ سلول های سرطانی، خطر ابتلا به انواع سرطان را از بین می برند.سرطان :فیسالیس زرد حاوی مقادیر بالای آنتی اکسیدان ها و خواص ضد التهابی هستند که رادیکال های آزاد بدن را کاهش داده و با افزایش آپوپتوز و مرگ سلول های سرطانی، خطر ابتلا به انواع سرطان را از بین می برند.

ضد التهاب طبیعی :مقادیر بالای آنتی اکسیدان های موجود در گلدن بری به عنوان ضد التهاب طبیعی عمل کرده و خطر ابتلا به انواع بیماری های التهابی مانند آرتروز، نقرس، درد مزمن و حتی هموروئید یا بواسیر را کاهش می دهد.

افزایش انرژی: میوه ی فیسالیس حاوی دوزهای خوبی از ویتامین B می باشد، مواد غذایی که برای تولید انرژی در بدن ضروری می باشند. مصرف کافی ویتامین B به حفظ انرژی شما کمک کرده و مانع از خستگی می گردد. 100 گرم میوه ی فیسالیس دارای 11/0 میلی گرم تیامین، 04/0 میلی گرم ریبوفلاوین و 8/2 میلی گرم نیاسین می باشد. همه ی این ویتامین ها نقش مهمی را در تولید انرژی از کربوهیدرات ها و چربی های رژیم غذایی ایفاء می کنند.

لاغری و کاهش وزن : فیسالیس یک میوه ی کم کالری است و به دلیل مقادیر بالای مواد مغذی که دارد به لاغری و کاهش وزن افراد کمک می کند. چون 100 گرم از این میوه تنها 53 کالری دارد. محتوای کل چربی (70/ گرم) در این میوه نیز ناچیز است و علاوه بر این دارای کلسترول کمی است. میوه ی فیسالیس دارای کالری بسیار کمی بوده و از این رو افزایش مصرف آن مطمئنا نمی تواند منجر به افزایش وزن گردد.

فشار خون : ترکیبات ضد التهابی موجود در فیسالیس به کاهش التهاب شریان ها و عروق خونی کمک کرده و خطر ابتلا به فشار خون بالا و بیماری های قلبی را از بین می برد.

کلسترول خون و قلب : اسیدهای چرب ضروری موجود در فیسالیس به کاهش کلسترول خون کمک کرده و خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی را کاهش می دهند.

دیابت و قند خون :برخی از ترکیبات موجود در فیسالیس می توانند تجزیه و مصرف قندهای ساده از کربوهیدرات ها را کاهش داده و نوسانات شدید قند خون را یکی از علل اصلی ابتلا به دیابت نوع 2 می باشند را بهبود می بخشند.

منبع خوبی از پروتئین ها :بعضی افراد تصور می کنند که گوشت تنها منبع خوب پروتئین می باشد، اما این تصور اشتباه است. میوه ی فیسالیس خام و خشک نیز می تواند حاوی مقادیر قابل توجهی از پروتئین ها باشد، این میوه دارای 18 نوع مختلف آمینو اسیدها از جمله تمام 8 آمینو اسید ضروری می باشد

کبد : برخی تحقیقات نشان می دهند که فیسالیس با سم زدایی و پاک سازی بدن به سلامت کبد کمک کرده و خطر تخریب آن را کاهش می دهد.

اثرات جانبی مصرف فیسالیس

میوه فیسالیس اثرات جانبی خاصی ندارد. تنها باید به یاد داشته باشید از مصرف میوه‌های نارس جلوگیری کنید چرا که می‌تواند به مسمومیت‌های شدید منجر شود. همچنین گونه‌های وحشی این گیاه مانند فانوس چینی دارای ساقه‌ها و برگ‌هایی حاوی مقادیر بالایی ترکیبات سمی بوده و می‌تواند به اختلالات مختلفی مانند مسمومیت، آلرژی و التهاب در بدن منجر شود.

فواید سلامتی

بهبود سلامت چشم

میوه ی فیسالیس یک میوه ی دوستدار چشم در نظر گرفته می شود، چون این میوه دارای ویتامین A بالایی می باشد. تنها 100 گرم میوه ی فیسالیس را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. بنابراین مصرف منظم این میوه قطعا می تواند به حفاظت از بینایی چشم شما در برابر مشکلات مرتبط با پیری مانند تخریب ماکولا کمک کند. علاوه بر این، ویتامین A فعالیت آنتی اکسیدانی قوی را نشان داد که به این معنی است که مصرف این میوه می تواند نقش حیاتی را در کاهش آسیب رادیکال های آزاد ایفا کند. کاربرد خارجی آب این میوه برای درمان مشکلات چشمی مانند ناخنک استفاده می شود.

تقویت سیستم ایمنی بدن

تنها با مصرف 100 گرم میوه ی فیسالیس 18 درصد ویتامین C مجاز توصیه شده تامین می شود، مطمئن باشید که مصرف روزانه ی این میوه کمک فوق العاده ای به تقویت سیستم ایمنی بدن شما می کند. ویتامین C توسط افزایش سنتز سلول های مبارزه کننده با عفونت باعث افزایش تقویت سیستم ایمنی بدن می گردد. این میوه منبع خوبی از پلی ساکاریدها بوده که به افزایش ایمنی کمک می کنند.

افزایش انرژی

میوه ی فیسالیس حاوی دوزهای خوبی از ویتامین B می باشد، مواد غذایی که برای تولید انرژی در بدن ضروری می باشند. مصرف کافی ویتامین B به حفظ انرژی شما کمک کرده و مانع از خستگی می گردد. 100 گرم میوه ی فیسالیس دارای 11/0 میلی گرم تیامین، 04/0 میلی گرم ریبوفلاوین و 8/2 میلی گرم نیاسین می باشد. همه ی این ویتامین ها نقش مهمی را در تولید انرژی از کربوهیدرات ها و چربی های رژیم غذایی ایفاء می کنند.

پایین آورنده ی سطوح کلسترول

میوه ی فیسالیس حاوی مقدار زیادی پکتین نیز می باشد که یک فیبر محلول بوده که دارای خواص کاهنده ی کلسترول می باشد. پکتین توانایی خوبی جهت اتصال به کلسترول داشته که از جذب آن ها جلوگیری کرده و در نهایت باعث حذف آن ها از بدن می گردد. بنابراین، افرادی که دارای سطوح کلسترول بالایی هستند ممکن است مصرف منظم فیسالیس برای آن ها مفید باشد.

کمک به کاهش وزن

میوه ی فیسالیس می تواند برای کاهش وزن مناسب باشد، چون 100 گرم از این میوه تنها 53 کالری دارد. محتوای کل چربی (70/ گرم) در این میوه نیز ناچیز است و علاوه بر این دارای کلسترول کمی است. میوه ی فیسالیس دارای کالری بسیار کمی بوده و از این رو افزایش مصرف آن مطمئنا نمی تواند منجر به افزایش وزن گردد.

منبع خوبی از پروتئین ها

بعضی افراد تصور می کنند که گوشت تنها منبع خوب پروتئین می باشد، اما این تصور اشتباه است. میوه ی فیسالیس خام و خشک نیز می تواند حاوی مقادیر قابل توجهی از پروتئین ها باشد، این میوه دارای 18 نوع مختلف آمینو اسیدها از جمله تمام 8 آمینو اسید ضروری می باشد. آمینو اسیدها ترکیبات آلی هستند که به عنوان بلوک های ساختاری پروتئین ها عمل می کنند. 100 گرم میوه ی فیسالیس خشک شده حاوی 16 درصد مقدار مصروف روزانه ی توصیه شده از پروتئین می باشد. بنابراین گیاه خوارانی که به دنبال یافتن منابع غیر گوشتی به منظور افزایش جذب پروتئین هستند، می توانند از این میوه در رژیم غذایی خود استفاده کنند.

میوه ی خشک فیسالیس

در مقایسه با فیسالیس خام، نوع خشک این میوه حاوی مواد تغذیه ای متمرکزتری می باشد. بنابراین مصرف منظم فیسالیس خشک قطعا می تواند مصرف مواد تغذیه ای شما را به حداکثر برساند. بافت این میوه ی خشک شده نرم و چروکیده و شبیه یک کشمش می باشد. از آن جا که این میوه باعث افزایش بالقوه ی انرژی می گردد، آن ها اغلب به شکلات های انرژی زا اضافه می شوند.

                         نحوه ی خوردن میوه ی فیسالیس


همانطور که قبلا ذکر شد، میوه ی فیسالیس توسط یک پوسته ی کاغذی غیر معمول احاطه شده است. بنابراین، هنگام خوردن این میوه، در مرحله ی اول شما نیاز به جدا کردن پوست از میوه دارید. این کار به این دلیل است که پوسته غیر خوراکی می باشد. از این رو حذف آن از میوه ضروری می باشد. بعد از برداشتن پوسته، میوه را با آب بشویید و سپس آن را یا به صورت خام مصرف کنید و یا می توانید به صورت پخته شده به انواعی از غذاهای اضافه کنید. میوه ی فیسالیس برش داده شده می توانند به هر نوع سالادی اضافه شوند. این میوه طعم ترش و شیرینی را به غذاها می دهد.

مجموعه گلخانه های شرکت “یاشیل اینجی آذربایجان”

مجموعه گلخانه های شرکت “یاشیل اینجی آذربایجان”

مجموعه گلخانه های شرکت “یاشیل اینجی آذربایجان”

* علاوه بر خواص دارویی فراوان این میوه، از برگ و ساقه های آن نیز به صورت دم نوش استفاده می کنند. دم کرده آن برای درمان آسم موثر است، این میوه برای بیماری های پوستی خاصیت ضدالتهابی و ضدعفونی کننده دارد. برگ های آن برای درمان مالاریا، هپاتیت، روماتیسم و ناراحتی کبدی مورد استفاده قرار می گیرد.

* از جمله خواص این میوه تقویت کننده سیستم دفاعی بدن است، خاصیت ضد سرطانی، ضد باکتری و ضد ویروسی دارد.

* از دیگر مزایای این میوه تأثیر بسزایی است که در شادابی و طراوت پوست و تقویت قوای جنسی دارد.

* ویتامین P موجود در آن به بدن در جذب ویتامین C کمک می کند و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.

* ویتامین های B کمپلکس در این میوه مانند تیامین برای سوخت و ساز سالم بدن، پوست، چشم و مغز لازم است. پکتین نوعی فیبر موجود در این میوه است که کاهش دهنده کلسترول است.

* فیسالیس غنی از مواد معدنی مانند آهن، پتاسیم، فسفر و منیزیم است.

* از میوه فیسالیس در تهیه کرم های آرایشی نیز استفاده می شود همچنین مصرف این میوه تأثیر بسزایی در شادابی و طراوت پوست دارد

به دلیل سرشار بودن این میوه از ویتامین های A و F و ویتامین های مفید طبیعی برای پوست، شرکت های معتبر و معروف گلینک فرانسه و اسکادای آمریکا از این میوه به وفور در تهیه کرم های خود استفاده می کنند.

مصرف این میوه تاثیر بسزایی در شادابی و طراوت پوست و تقویت قوای جنسی دارد.

این میوه برای بیماری های پوستی خاصیت ضد التهابی و ضد غفونی کننده دارد.

منبع آلی آنتی اکسیدان و غنی از ویتامین aec و بتاکاروتن است.

یاداوری اینکه از داروهای گیاهی مشتق شده از این گیاه ؛ جهت لاغری تضمینی در اروپا استفاده گسترده شده است و اقبال فراوانی در بازار داشته است.

از فیسالیس در تزئین دسرها، نوشیدنی ها و سالادها و همچنین غذاهای اصلی استفاده می گردد. در تزئین کیک ها و شیرینی ها و انواع بستی می توان بخوبی از فیسالیس استفاده نمود.

فرو بردن فیسالیس در شکلات که کمی حرارت داده شده و ذوب گردیده یک دسر سریع، خوشمزه و زیبا را فراهم می کند. فیسالیس همراه با بستنی طعمی بیادماندنی برای شما خواهد داشت.

IMG_1538

“کارلا” یا ” Bitter melon ، Momordica charantia, Bitter gourd, wild cucumber)

گیاهشناسی بیتر ملون یا کارلا:
کارلا یا موموردیکا کارانتیا Momordica charantia ،گیاهی است یکساله اما در زمستان در برخی از مناطق بدون سرما می تواند به صورت دائمی رشد کند. کارلا نام خودش را از کلمه‌ی لاتین موموردیکا که به معنی گزش و تلخی می باشد گرفته است. کارلا از خانواده ی کدوئیان است ودر واقع کارلا در ظاهر شبیه خیار است با تعدادی زگیل که روی سطح میوه ی آن قرار دارد با وجود این که طعم آن تلخ است، از کدوهای مغذی محسوب می شود. برگ های کارلا به تعداد ۱ تا ۷ برگچه طویل آویزان است. کارلا دارای گل های کوچک و زرد رنگی است و قطر آن حدود ۳سانتیمتر است. شکل میوه متنوع است و به رنگ سبز متمایل به زرد تا سبز تیره است . میوه رسیده کارلا زرد و نارنجی رنگ است.گلوله های ژله ای که درون میوه جای دارد حاوی بذر بیتر ملون یا کارلا بود و جالب تر این است که بسیار صیت ترین رقم های خانواده کدوئیان خیار تلخ یا کارلا یا بیتر ملون است که این افتخار رو داریم که بذر بیتر ملون یا کارلا هندی را یه شما همراهان شیرین است.
راهنمای کاشت بذر بیتر ملون یا کارلا :

نیازهای اکولوژی: کارلا بستری مشابه سایر کدوئیان نیاز دارد. به طور طبیعی به صورت یک ساله کشت می شود. این گیاه در اراضی پست و مناطقی تا ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا خوب رشد می کند. نیاز به دمای حداقلی معادل ۲۴ درجه سانتیگراد برای رشد دارد. این گیاه نسبت به سایر کدوها از تحمل دمای بالایی برخوردار است اما در زمستان و یخبندان ها آسیب پذیر بوده و گیاه از بین می رود. کارلا در انواع خاک ها رشد می کند اما خاک شنی لومی که به خوبی زهکشی شده باشد برای کشت در هوای آزاد خوب است. pH مناسب خاک باید بین ۶ تا ۶/۷ باشد اما تا ۸ را تحمل می کند.پس یادتون باشه که کلا بذر بیتر ملون یا کارلا گرمادوست بوده و میانه ای با سرما ندارد مثل انواع خیار و کدو!

آماده سازی بستر کاشت کارلا:

در ابتدا زمین شخم زده شود سپس دیسک کشیده و به جوی و پشته تبدیل شود. فاصله بین جوی ها حدود ۱۵۰ سانتیمتر و عرض پشته ها ۹۰ سانتیمتر باشد.

کاشت کارلا :

در اقلیم های خیلی سرد، بهتر است بذر بیتر ملون یا کارلا قبلاً در یک گلخانه کاشت شوند و سپس در هوای مناسب به زمین اصلی منتقل گردند. برای کاشت مستقیم بذر بیتر ملون یا کارلا، در هر هکتار نیاز به ۲/۵ تا ۳ کیلوگرم بذر می باشد. بذر بیتر ملون یا کارلا شب قبل ازکاشت باید در آب خیسانده شود. در داخل چاله ها تعداد ۲ تا ۳ بذر به عمق ۲ سانتیمتر کاشته می شود. فاصله ی چاله ها باید ۴۰ تا ۶۰ سانتیمتر و فاصله ی ردیف ها ۱/۲ تا ۱/۵ متر باشد. وقتی بذر بیتر ملون یا کارلا در خاک‌ های گرم، کاشته می شود، گیاه طی یک هفته و حتی کمتر از آن سر از خاک در می آورد و تا زمانی که چهار برگی می شود، گیاه ضعیفی است.

هرس بوته کارلا:

از بوته کارلا، شاخه های زیادی منشعب می شود که خیلی از آنها تولیدی در بر نخواهند داشت، این شاخه ها باید قبل از رسیدن به قسمت های بالا هرس شوند. تحقیقات نشان داده است چنانچه حدود ۱۰ گره بارور برای هر بوته گذاشته شود، نتیجه ی بهتری خواهد داد. چنانچه بوته ها هرس نشوند، هر بوته حدود ۱۰ تا ۴۰ گره بارور تولید می‌کند و ۰/۵ تا ۲ متر بالا می‌رود
آبیاری گیاه کارلا:
کارلا تحمل خشکی را ندارد. باید محیط ریشه تا عمق ۵۰ سانتیمتری مرطوب نگه داشته شود. آبیاری از طریق فاروها هر ۱۰ روز یک بار در فصول سرد و خشک و هر هفته در فصول گرم و خشک صورت می گیرد. به هنگام بارندگی، باید زهکش های مناسبی وجود داشته باشد تا رشد گیاه را مواجه با مشکل نسازد. در مناطقی که با محدودیت آب مواجه هستند، آبیاری و تغذیه ی قطره ای مؤثرترین روش می باشد.

برداشت محصول کارلا (داشت و برداشت کارلا):

کارلا به هنگام برداشت نیاز به مراقبت های ویژه ای دارد. میوه ها را باید به هنگام رشد مواظب بود که خیلی بزرگ و خیلی تلخ نشوند. به طور معمولی ۱۵ تا ۲۰ روز بعد از گلدهی و یا ۷۰ تا ۸۰ روز بعد از کاشت در حالی که طول میوه ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر می باشد، زمان مناسبی برای برداشت می باشد، البته در برداشت، باید به نوع مصرف توجه داشت. میوه ها باید سبز روشن، نازک و آبدار و تخم‌ها سفید و نرم باشند و برداشت باید توسط قیچی باغبانی یا چاقوی تیز انجام شود. چنانچه میوه خیلی بزرگ شود، اسفنجی، تلخ، زرد یا نارنجی و ترک خورده می شود.
خواص دارویی و درمانی کارلا برای بدن
خواص کارلا
بر طبق USDA، 100 گرم کارلا حاوی 34 کالری با 13 میلی گرم سدیم، 602 گرم پتاسیم، 7 گرم کل کربوهیدرات و 3.6 گرم پروتئین است.
 • 1. سیستم ایمنی قوی
  داشتن یک سیستم ایمنی قوی مثل داشتن یک سپر آهن نامرئی برای محافظت از بدن است. فراوانی آنتی اکسیدان ها در خربزه تلخ در مبارزه با عفونت ها، ویروس ها و باکتری هایی که بدن شما را حمله می کنند کمک می کند. علاوه بر این، در میان مزایای سلامتی کارلای، پیشگیری از مسائل جراحی و آلرژی است که هر دو با ایمنی ما با ایجاد التهاب در بدن ارتباط دارند. بنابراین با توجه به دلایل مختلف، قلب قوی تر یکی از مزایای سلامتی اصلی karela است که شما باید کشف کنید.
 • 2. کاهش خطر ابتلا به دیابت

  امروزه بیشتر افراد از دیابت رنج می برند. از جمله موثرترین داروهای مورد استفاده در برابر این بیماری، داروهای مبتنی بر طبیعت است. انسولین p موجود در آب خربزه تلخ مشابه انسولین است. یکی از مهمترین استفاده های گیاهی کارلا به عنوان یک درمان طبیعی برای کنترل سطح قند خون است. همچنین از خطرات عوارض ناشی از بیماری جلوگیری می کند.

 • 3. کلیه ها، کبد و مثانه سالم
  از مزایای سلامتی کارلای، سم زدایی از کبد، پاک کردن کلیه ها و ریه ها است. این خواص قدرتمند برای تمیز کردن دستگاه گوارش برای عملکرد بهتر است. این میوه درمان طبیعی در درمان سنگ کلیه موثر است. میوه خربزه تلخ در کاهش درد ناشی از سنگ کلیه کمک می کند. همچنین در مبارزه با عفونت های کلیوی موثر است. بیماران اغلب از عصاره تلخ کارلا، چای یا قرص برای جلوگیری از سنگ کلیه استفاده می کنند.
 • شما می توانید روزانه Karela را ببرید و از تمام مزایای استفاده شده از جمله گردش خون بهتر لذت ببرید.
 • 4. خون را پاک می کند
  از آنجایی که این یک گیاه liver detox است، می توانیم کارلا را در خالص سازی خون بسیار موثر داشته باشیم. علاوه بر اینکه یک تصفیه کننده طبیعی است، عصاره تلخ نیز یک وسیله کاهش فشار خون است. برای بوت شدن، تولید گلبول های قرمز را افزایش می دهد.
 • 5. بیماری قلبی را تنظیم می کند
  قلب قوی تر عمر را افزایش می دهد. دستور قلب قوی چیست؟ یک شیوه زندگی سالم که به خوبی می تواند شامل استفاده از مزایای گیاه خربزه تلخ گیاهی است که ممکن است معجزه هایی را برای یکی از حیاتی ترین ارگان ها انجام دهد. چگونه این اتفاق می افتد؟ خوب،
 • کارلا سطح کلسترول LDL را در بدن انسان کاهش می دهد و در نتیجه باعث تسهیل کردن جریان خون می شود. این، به نوبه خود، خطر ابتلا به حملات قلبی و بیماری های قلبی را کاهش می دهد. خواص خربزه تلخ شامل بهبود عملکرد قلب و تقویت عروق خونی برای بهبود کلی سلامت سیستم قلبی عروقی است.
 • 6. مبارزه با سرطان
  علم هنوز تلاش می کند تا موثرترین داروها و داروهایی را که پیشگیری و درمان سرطان هستند، پیدا کند. ده ها مطالعات در مورد ده ها تن از غذاها و گیاهان مختلف و اثرات آن در برابر ضرب سلول های سرطانی وجود دارد. آنتی اکسیدان ها یکی از قوی ترین مبارزان در برابر سلول های سرطانی مرگبار هستند.
 • چگونه می توان آنتی اکسیدان ها را در زندگی روزانه خود اضافه کرد؟
 • با مصرف روزانه karela، بدن شما سالم تر و قوی تر می شود. مطالعات بالینی اخیر و مطالعات فارماکولوژی نشان می دهد که ارتباط بین مصرف خربزه تلخ و کاهش تومور در افراد مبتلا به سرطان سینه، گردن رحم و پروستات ارتباط دارد.
 • 7. درمان آکنه
  پوست زیبا یکی از علائم بیرونی یک بدن سالم است. چگونه از آکنه و لکه های قرمز بر روی پوست خود خلاص شوید؟ شروع به مصرف میوه های قدرتمند مثل کارلا روزانه و قبل از این که متوجه شوید، تفاوت آن را خواهید دید. ویژگی های خنثی کننده خالص این میوه باعث می شود که کارلا به خصوص در برابر مشکلات پوستی موثر باشد. شما به لطف پوست سالم و جوان تر از آنتی اکسیدان ها و خواص قوی خربزه تلخ برای مبارزه با التهاب و باکتری لذت خواهید برد.
 • 8. باعث کاهش وزن می شود
  این یکی از معروف ترین مزایای کارلا می باشد Karela حاوی بسیاری از آنتی اکسیدان ها است که متابولیسم شما را افزایش می دهد و سیستم شما را تخلیه می کند، به علاوه کلسترول را کاهش می دهد که نشان دهنده مدیریت وزن است. شما می توانید وزن خود را حفظ و بدون حتی اضافه کردن پوند اضافی وزن فقط با اضافه کردن karela به رژیم غذایی شما اتفاق می افتد.
 • مصرف آب خربزه تلخ کاهش وزن بدن شما را سریع تر می کند (چای سبز نیز در آن موثر است، بنابراین شما می توانید هر دو را به عنوان ترکیبی از پیش آمادگی جسمانی ترکیب کنید). کارلای حاوی آنزیم های خاصی است که چربی را به اسیدهای چرب آزاد تبدیل می کنند، که باعث کاهش چربی می شود. از سوی دیگر، آن را نیز نوع دیگری از آنزیم ها را تحریک تشکیل سلول های چربی را مهار می کند. کارلا باعث ترشح آب صفرا از کبد و آبسه صفرا می شود تا سوخت و ساز بدن را کاهش دهد.
 • بیایید از این واقعیت نادیده نگیریم که خربزه تلخ کالری بسیار کمی دارد (فقط 34 کالری در هر 100 گرم)، که البته برای کاهش وزن حیاتی است، زیرا یکی از شناخته شده ترین روش های کاهش وزن، کمبود کالری است که باید روزانه آن را حساب کنید
  این گیاه یک پروتئین خاص به نام AMPK را فعال می کند که شامل موارد زیر می شود: سوزاندن چربی، مدولاسیون آزاد شدن انسولین، جذب گلوکز، مهار تری گلیسیرید و افزایش کلسترول.
کارلای را با یک رژیم سالم و سبک زندگی فعال تر ترکیب کنید و آماده باشید تا در آن شلوارهای لاغر که در پشت گنجه خود نگه داشته باشید، به تن کنید.
9. بینایی خود را بهبود می بخشد
ویتامین هایی که در میوه کارلای بسته بندی می شوند، عملکردهای چشم را بهبود می بخشد. این میوه شگفت انگیز منبع ویتامین A و بتا کاروتن است که چشمان شما بیشترین نیاز را به انها دارند.
10. سلامت مو را بهبود می بخشد
آیا می دانید که کارلای یک درمان بزرگ برای انواع مسائل مو است؟ خربزه تلخ برای درمان پوست سر استفاده می شود. بنابراین، شما می توانید از شوره سر خلاص شوید و موهایتان را به صورت طبیعی براق کنید. فقط چند قطره آب تلخ را به موها اضافه کنید. درمان پوست سر با آب باعث جلوگیری از مسمومیت پوستی و چربی پوست می شود.
شما همچنین می توانید از موهای خاکستری جلوگیری کنید و حتی آن را درمان کنید، همچنین باعث کاهش ساییدگی مو به آب نمک می شود. در اولین مورد، شما می توانید آب میوه تلخ با برگ های کاری را مخلوط کنید، در حالی که برای جلوگیری از ریزش مو، می توانید آب را با مقدار مساوی از مخلوط قاطی کنید
آیا کارلا برای من امن است؟ آیا عوارض جانبی کارلای وجود دارد؟

به طور کلی، Karela به نظر می رسد یک ماده نسبتا امن است، اما می تواند باعث گرفتگی معده و اسهال شود. بعضی از داروهای دیابت هم به خوبی با کارلا مخلوط نیستند و اگر میخواهید از این میوه برای حفظ قند خون خود استفاده کنید، صحبتهای طولانی با پزشک خود داشته باشید. در نهایت، کارلای می تواند سقط جنین را هنگامی که در مقادیر زیادی گرفته می شود، ایجاد می کند و ممکن است کودکان را بیمار کند، بنابراین بچه ها و زنان باردار باید از آن اجتناب کنند.

برای کارلای به عنوان یک غذای مهم پزشکی در آینده، پتانسیل زیادی برای آینده وجود دارد. تحقیقات همچنان به کشف قدرت باور نکردنی کارلا ادامه می دهد.
اگر می دانید که این گیاه برای شما مناسب است، می توانید این هدیه شگفت آور طبیعی را در قالب های مختلفی از قبیل پودر کارلا، میوه تازه، از شرکت یاشیل اینجی آذربایجان تهیه کنید.

عوارض و مضرات کارلا

دوران بارداری و شیردهی
متخصصان می گویند که زنان در دوران بارداری و شیردهی نباید به هیچ وجه میوه کارلا یا خربزه تلخ را مصرف کنند؛ تحقیقات نشان می دهد که برخی ترکیبات موجود در خربزه تلخ با تحریک خونریزی قاعدگی، خطر سقط جنین را افزایش می دهند.

مسمومیت

زیاده روی در مصرف آب کارلا باعث مسمومیت می شود که با علائمی مانند درد شکم و حالت تهوع مشخص می شود.

طبع کارلا

میوه کارلا یا خربزه تلخ سرشار از انواع آنتی اکسیدان ها، ترکیبات فنلی، فلاونوئید ها، ویتامین A، ویتامین C، آهن، کلسیم، مس، روی، فسفر، کاتچین و اسید کلروژنیک است.میوه کارلا، یک میوه کوچک و دراز به رنگ سبز تیره و روشن و دارای مزه ای تلخ می باشد.

طریقه مصرف کارلا

میوه کارلا را به صورت تازه و خام به عنوان میان وعده یا برای تهیه ترشی و آب کارلا استفاده می کنند مویه کارلا پخته شده را برای تهیه انواع غذا، خوراک و سالاد سبزیجات به کار می برند امروزه از میوه کارلا به صورت خشک شده، عصاره و قرص آن استفاده می کنند میوه و دانه های کارلا به عنوان دارو استفاده می شوند.

مقدار مصرف کارلا

تحقیقات نشان می دهد که مصرف روزانه 1000 تا 2000 میلی گرم عصاره میوه کارلا بهترین اثر را بر روی سلامتی بدن می گذارد.حداکثر می توان 2 خربزه تلخ در روز مصرف کرد.

برای دیابت : توصیه می شود که کپسول کارلا را 3 بار در روز پس از هر وعده ی غذایی و به مدت 3 ماه استفاده کنید تا نتیجه بگیرید.
ارزش غذایی کارلا (100 گرم)
کالری : 17
چربی : 0.1 گرم
کربوهیدرات : 3.7 گرم
پروتئین : 1 گرم
فیبر : 2.8 گرم
ارزش غذائی این میوه به شرح زیر می باشد:
انرژی 79 کیلوژول (19 کیلوکالری)
کربوهیدرات ها 4.32 گرم
قندها 1.95 گرم
فیبر رژیمی 2 گرم
چربی 0.18 گرم
پروتئين 0.84 گرم
ویتامین ها
ویتامین معادل (1٪) 6 میکروگرم
بتاکاروتن (1٪) 68 میکروگرم
لوتئین زیگزانتین 1323 میکروگرم
(1٪) 68 میکروگرم
تیامین (B 1 ) (4٪) 0.051 میلی گرم
ریبوفلاوین (B 2 ) (4٪) 0.053 میلی گرم
نیاسین (B 3 ) (2٪) 0.28 میلی گرم
اسید پانتوتنیک (B 5 ) (4٪) 0.193 میلی گرم
ویتامین B 6 (3٪) 0.041 میلی گرم
فولات (B 9 ) (13٪) 51 میکروگرم
ویتامین سی (40٪) 33 میلی گرم
ویتامین E (1٪) 0.14 میلی گرم
ویتامین K (5٪) 4.8 میکروگرم
مواد معدنی
کلسیم (1٪) 9 میلی گرم
اهن (3٪) 0.38 میلی گرم
منیزیم (5٪) 16 میلی گرم
منگنز (4٪) 0.086 میلی گرم
فسفر (5٪) 36 میلی گرم
پتاسیم (7٪) 319 میلی گرم
سدیم (0٪) 6 میلی گرم
فلز روی (8٪) 0.77 میلی گرم
سایر ترکیبات  اب 93.95 گرم


منابع : draxe – stylecr
#ارومیه_یاشیل_اینجي_آذربایجان, #گیاهچه_آناناس, #گیاهچه_فیسالیس, #گیاهچه_کارلا, #گیاهچه_لمون_گراس, #گیاهچه_موز #سهیل_خانچی

1234

‎دریافت لوح تجلیل و قدردانی از شرکت یاشیل اینجي آذربایجان به عنوان شرکت کارآفرین و برترین واحد فنآور مستقر در مرکز رشد جهاد دانشگاهی ارومیه، توسط مدیر عامل شرکت

سال ۹۴، مصادف بود با ورود تیم شرکت یاشیل اینجی آذربایجان به مرکز رشد، ورودی که صدای تردیدها بسیار بلندتر و آزاردهنده تر از همیشه بود، همراه بود با طعنه ها، ….
رسالتی داشتیم، تعهدی داشتیم، برای اثبات زنده بودنمان، پویا بودنمان، و آن چیزی نبود جز تلاش شبانه روزی مان، اکثر اوقات همراه بود با شکست، تجربه جدید، ایده نو،…
ولی امروز به مناسبت ۳۹ سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی، تجلیلی شد از اهداف تیم ما، برنامه های تیم ما، تلاش تیم ما، و البته امروز صدای تشویق ها بلندتر به‌گوش می رسید، قبل از اینکه شما ایده پرداز و ‌کارآفرین نمونه باشید، بایستی مسئول مورد نظر شما نیز ذهنی کارآفرین داشته باشد و کلیه امکانات ارگان و نهاد زیر مجموعه خود را بسیج کند تا طرح و ایده شما بعد از چندین بار شکست بالاخره منتج به نتیجه شود در واقع آبرو و حیثیت خود و مجموعه خود را در قبال اهداف ترسیمی شما به ضمانت بگذارد، و با پیشرفت و تعالی اهداف شما، این اشخاص بیشتر از شما خوشحال و خشنود گردند. ” ما با چنین اشخاص و اهدافی با ” رشد” آشنا شدیم . سپاس از آقایان دکتر صدقی، جناب آقای دکتر حسینی معاونت محترم استانداری، جناب گروسی مدیرکل محترم دادگستری استان، جناب دکتر رستم زاده ریاست محترم جهاد دانشگاهی استان، جناب دکتر عاقلی ریاست محترم مرکز رشد جهاد دانشگاهی استان، در هر صورت خالصانه و صادقانه قدردان لطف و محبت های مجموعه مرکز رشد استان هستیم.

1

دیدار و جلسه همفکری با آقای نقی زاده، رایزن اقتصادی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در باکو

دیدار وجلسه همفکری با آقای نقی زاده، رایزن اقتصادی در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در باکو

©1398 - تمامی حقوق این سایت برای شرکت یاشیل اینجی آذربایجان محفوظ است. 

X