سوال دارید؟

09149438637

ارومیه جاده سلماس شرکت یاشیل اینجی آذربایجان

  • English

سبد خرید

آموزش و مهارت آموزی

آخرین پروژه ها

آذربایجان غربی ارومیه

info@Yashilinji.com

09149438637

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

آموزش و مهارت آموزی

مشخصات پروژه

مشتری : عموم مردم 

مسئول پروژه : یاشیل اینجی آذربایجان

پروژه اجرایی : آموزش در تمامی سطوح کشاورزی

شروع : تیر ماه 1401

پایان :5 سال 

آموزش و مهارت آموزی

امروز طی مراسمی ، جلسه شورای مهارت که در سالن اجتماعات شهید عطایی استانداری، با حضور جناب دکتر شاهپسند معاونت محترم آموزشی سازمان فنی حرفه ای کشور، جناب دکتر طاهر‌پور‌ مدیرکل نظارت و بهسازی و هدایت شغلی سازمان فنی حرفه ای کشور ، دکتر عباسی مدیر کل محترم سازمان فنی حرفه ای استان و جناب دکتر کرمی معاونت محترم اقتصادی استانداری آذربابجان غربی برگزار شد مجوز #محیطکارواقعی آموزش مهارت آموز در محیط کار واقعی به شرکت #یاشیلاینجیآذربایجان اعطا گردید.
شایان ذکریم سازمان فنی حرفه ای به طور رسمی طی این پروانه، مجوزی به مدت ۵ سال اجازه آموزش و مهارت آموزی را برای شرکت صادر کرد.
شرکت #یاشیلاینجی‌آذربایجان بر خود وظیفه می داند، از مدیرکل محترم سازمان جناب دکتر عباسی، بابت اعتماد به مجموعه “یاشیل اینجی‌ آذربایجان”، سرکار خانم جانفدا مدیریت محترم فنی حرفه ای واحد خواهران و سرکارخانم مهندس حاجی‌زاده کارشناس محترم آموزش که طی این پروسه زحمات زیادی را متقبل شدن، صمیمانه تشکر و قدردانی‌کند. ۱۴۰۱/۰۴/۰۱