سوال دارید؟

09149438637

ارومیه جاده سلماس شرکت یاشیل اینجی آذربایجان

  • English

سبد خرید

بازدید مدارس از گلخانه های یاشیل اینجی آذربایجان

آخرین پروژه ها

آذربایجان غربی ارومیه

info@Yashilinji.com

09149438637

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

بازدید مدارس از گلخانه های یاشیل اینجی آذربایجان
71
فوریه 23, 2022
تیم اوپال

مشخصات پروژه

مشتری : کلیه دانش آموزان مدارس

مسئول پروژه : یاشیل اینجی آذربایجان 

پروژه اجرایی : برداشت توت فرنگی 

بازدید مدارس از گلخانه ها

طرح بازدیداز گل خانه های توت فرنگی یکی از فعالیت های فرهنگی و اجتماعی شرکت یاشیل اینجی می باشد امروزه با توجه به فضا های شهری و عدم دسترسی کودکان به محیط های کشاورزی ما لازم دیدیم که قسمتی از آموزش های کودکان را در این محیط صنعنتی ادمه دهیم . پس ازاز مکاتبات با مدارس فعال در این زمینه و هماهنگی های لازم جهت بازدید دانش آموزان از این مجموعه را ایجاد کردیم 

توت فرنگی میوه ای شبیه توت است ولی کمی درشتر رنگش قرمز و طعم آن ترش مطبوع است .بوته اش کوتاه و دارای برگهای درشت و ساقه های باریک و خزنده است 

دسته بندی: بذر گل و گیاه