سوال دارید؟

09149438637

ارومیه جاده سلماس شرکت یاشیل اینجی آذربایجان

  • English

سبد خرید

ترویج و آموزش کار آفرینی

آخرین پروژه ها

آذربایجان غربی ارومیه

info@Yashilinji.com

09149438637

شنبه تا چهار شنبه 8 تا 16

ترویج و آموزش کار آفرینی
19
آگوست 27, 2022
Admin-wp

نشریه ترویج و آموزش کارآفرینی در کشاورزی

📌 فصلنامه علمی_تخصصی انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

📎 سال سوم، شماره اول و دوم، بهار و تابستان ۱۴۰۱

🔸 مدیر مسئول: مهسا علی آقا
🔹 سردبیر: محسن ملک لی

📍این شماره:
-سخن سردبیر
-به سوی الکترونیکی شدن و فراتر از آن
-اکوسیستم غذای فود ولی، کوچک پیشرو
-آفت در مزرعه، آفتکش در خانه (قسمت اول)
-سرمایه گذاری با طعم کشاورزی
-رابطی برای کاربران
-وبلاگ نویسی کشاورزی
-جدول ترویج
-اصول و روش‌های پرورش بلدرچین(قسمت اول)
-یاشیل اینجی، قطب آگروتویسم منطقه
-شکارچی در بازار

🍀 انجمن علمی دانشجویی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران

فصلنامه علمی_تخصصی انجمن علمی دانشجویی

دسته بندی: آموزش